Raadslid Hilbrand Nawijn: "Veiligheid is een top-item van onze partij"

Raadslid Hilbrand Nawijn: "Veiligheid is een top-item van onze partij"

Raadsleden zitten vol nobele idealen. Teleurstelling ligt voor hen altijd op de loer, waarschuwt oud-minister Hilbrand Nawijn. “Daar moet je rekening mee houden”, zegt de man die tegenwoordig raadslid is in Zoetermeer in de bundel "Raadslid in de grote stad", uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Maar “gelukkig kunnen wij ook een heleboel wél regelen”, voegt hij daaraan toe. Als voorbeeld noemt hij cameratoezicht. Nawijn is de Mr. Law & Order van de gemeenteraad in Zoetermeer. “Wij zitten erg op de veiligheid. We vinden dat er alles aan gedaan moet worden dat die burger zich veilig voelt.”

Naar inwonersbijeenkomsten

Hoe weet de fractievoorzitter wat er speelt in de wijken en de buurten? ‘Door je veel te bewegen bij verenigingen, instanties, afgaan op burgers. Zo probeer je de mening van het volk te horen.’ Zijn fractieleden stuurt hij op pad om hun oor te luister te leggen bij inwonersbijeenkomsten, bijvoorbeeld over bouwplannen. “Dan stuur ik altijd iemand van mijn fractie eropaf.”

Meer informatie

De bundel “Raadslid in de Grote Stad” is digitaal te lezen. Gedrukte exemplaren worden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verspreid tijdens fysieke bijeenkomsten.  De bundel bevat 29 interviews met raadsleden uit grote gemeenten. De raadsleden vertellen hoe ze in verbinding blijven met de inwoners, hoe ze het raadswerk en de rest van hun werkzame en persoonlijke leven met elkaar combineren en over hoe de positie van de raad versterkt kan worden.

Wanneer je als raadslid wilt weten wat er nodig is om je volksvertegenwoordigende en andere rollen uit te voeren, vul dan de competentietest voor raadsleden in. Deze test geeft je inzicht in je sterke en minder sterke punten.