Raadslid in paneldiscussie op najaarscongres NGB

Raadslid in paneldiscussie op najaarscongres NGB

Het gebeurt niet vaak, maar donderdag 2 oktober zal een gemeenteraadslid betrokken zijn bij een discussie over het onderwerp de burgemeester van de toekomst. Deze discussie zal plaatsvinden tijdens het najaarscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in Barendrecht.

Roelie Bosch, raadslid in de gemeente Almere en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zal tijdens het eerste onderdeel van het congres deelnemen aan een paneldiscussie met onder andere Niels Karsten van de Universiteit Tilburg en Arne Werveling van de Wethoudersvereniging. Deze discussie zal draaien om het rapport ‘Majesteitelijk en Magistratelijk’ en zich specifiek richten op de onderwerpen 'Burgemeester & Bestuur' en 'Burgemeester in de samenleving'.

Het rapport 'Majesteitelijk en Magistratelijk: de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt' bevat de resultaten van het onderzoek naar de wijze waarop burgemeesters heden ten dage hun functie vervullen. Deze resultaten zullen tijdens het congres beschouwd worden in het licht van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Verder zal er tijdens het congres onder andere worden ingegaan op de aanstellingswijze van burgemeesters en zal de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, een toespraak houden.