Raadslid kan Rekenkamer effectiever maken

Raadslid kan Rekenkamer effectiever maken

De Rekenkamer en rekenkamercommissie zijn belangrijke hulptroepen van de gemeenteraad. Voor de effectiviteit van de Rekenkamer heeft de Rekenkamer (commissie) de inbreng van raadsleden en de gemeenteraad nodig.

Wat heeft de rekenkamer(commissie) nodig van raadsleden?

  1. Raadsleden kunnen de rekenkamer(commissie) vertellen van welke onderwerpen zij meer willen weten, welke behoefte aan onderzoek er is en waarom.
  2. Betrokkenheid van raadsleden bij het werk van de rekenkamer(commissie) is belangrijk voor een beter effect van de adviezen van de rapporten van de rekenkamer(commissie).
  3. Raadsleden bepalen hoeveel geld er voor onderzoek door de rekenkamer(commissie) beschikbaar is. Raadsleden bepalen ook de omvang van de inzet van medewerkers voor rekenkameronderzoek, de wijze van informatievoorziening en de bevoegdheden van de rekenkamer(commissie).

Wanneer raadsleden meer willen weten over wat de rekenkamer(commissie) voor de gemeenteraad kan betekenen, is er meer informatie te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR). Bij de NVRR is ook de folder “Beleid onderzocht. Onderzoek door Rekenkamers” te bestellen, klik voor meer informatie hier. De Nederlandse vereniging van Raadsleden heeft aan de totstandkoming van deze folder een bijdrage geleverd.

Rekenkamertool

De Nederlandse Vereniging voor Raadsaleden werkt aan een rekenkamertool die binnenkort wordt gepresenteerd. In deze tool worden de vragen van raadsleden over de rekenkamer(commissie) beantwoord.

Raadsledenboekje: Raad Centraal, Goede Raad voor een sterke Raad

Voor raadsleden die meer willen weten over hun controlerende taak en hun overige rollen (proactief controleren of te wel kaderstellen en hun volksvertegenwoordigende rol) is het goed te weten dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met kennispartner Deloitte en de Vereniging van Griffiers een raadsledenboekje verspreid onder de griffiers met de titel: Raadsleden Centraal – Goede Raad voor een Sterke Raad.