Raadslid Mpanzu Bamenga: “Met planbaar raadswerk is er niks aan de hand”

Raadslid Mpanzu Bamenga: “Met planbaar raadswerk is er niks aan de hand”

Met een enkele onderbreking is Mpanzu Bamenga sinds 2014 raadslid voor D66 in Eindhoven. Werkdruk? “Zolang het te plannen is, is er niks aan de hand”, zegt hij in de bundel “Raadslid in de grote stad” van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

“Wanneer last minute zaken veranderen is het lastiger. Gelukkig hebben wij een fractie van vijf waardoor we elkaar kunnen opvangen”, aldus Bamenga.

Teammanager ongedocumenteerden

Zijn portefeuilles in de raad zijn onder andere veiligheid, vreemdelingenzaken, inclusie, werk en inkomen. Het raadswerk vraagt wekelijks 12 tot 24 uur van het raadslid. Onderwerpen die in de buurt komen van zijn ‘gewone’ werk: “Ik ben teammanager van de regiegroep ongedocumenteerden Amsterdam. Dat gaat over mensen die geen verblijfsvergunning hebben. Wij zorgen ervoor dat uitvoerende partners samenwerken.”

Diversiteitsbeleid

In Eindhoven stond hij onder meer aan de wieg van diversiteitsbeleid. De opdracht was het personeelsbestand zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daar is men sindsdien mee bezig en er wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang daarvan.’ Verder is het anti-discriminatiemeldpunt, waar één persoon parttime werkte, opgetuigd tot een antidiscriminatiebureau dat ook zelf onderzoek kan doen. “Mensen melden pas als ze weten dat er een meldpunt is en als melden iets oplevert.” Het raadswerk vraagt wekelijks 12 tot 24 uur van het raadslid.

Meer informatie

De bundel "Raadslid in de grote stad" is digitaal te lezen. Gedrukte exemplaren worden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verspreid tijdens fysieke bijeenkomsten. De publicatie bevat 29 interviews met raadsleden uit grote gemeenten. De raadsleden vertellen hoe ze in verbinding blijven met de inwoners, hoe ze het raadswerk en de rest van hun werkzame en persoonlijke leven combineren en over hoe naar hun idee de positie van de raad versterkt kan worden.

Wanneer je als raadslid wilt weten wat er nodig is om je volksvertegenwoordigende en andere rollen uit te voeren, vul dan de competentietest voor raadsleden in. Deze test geeft je inzicht in je sterke en minder sterke punten.