Raadslid onterecht gemachtigde in bezwaarschriftenprocedure

Raadslid onterecht gemachtigde in bezwaarschriftenprocedure

Een raadslid mag niet als gemachtigde voor een inwoner in een bezwaarschriftenprocedure optreden. Want het raadslid schendt daarmee artikel 15 van de gemeentewet dat gaat over verboden handelingen.

Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank over een raadslid uit Waalwijk dat optrad als gemachtigde voor een inwoner die bezwaar had gemaakt over een overtreding van de Drank- en Horecawet. Dat de burgemeester vooraf over het optreden van het raadslid als gemachtigde zou optreden, is voor de rechtbank geen reden om groen licht te geven voor deze rol van het raadslid. Zelfs niet dat het adviesbureau BING daarover positief had geadviseerd.

Gratis

De rechtbank verwerpt ook de redenering dat het raadslid dit gratis deed en dat het raadslid als woordvoerder optrad. Volgens de rechtbank is er sprake van machtiging en een optreden in een bezwaarschriftprocedure die moet worden gezien als een geschil dat moet worden beslist. Het bezwaarschrift is er namelijk op gericht dat de gemeente een ander besluit neemt. “De rechtbank concludeert dat het optreden door een gemeenteraadslid als woordvoerder op een hoorzitting namens een bezwaarmaker in een geschil over een besluit van de burgemeester kwalificeert als een verboden handeling in de zin van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet”.

Onpartijdigheid

De rechtbank geeft de bezwaarschriftencommissie in zijn afwijzing van het raadslid ook gelijk vanwege de zorg voor een fatsoenlijk proces en het verzekeren dat er sprake is van onpartijdigheid. “Het waarborgen van een goed en ordentelijk procesverloop en het voorkomen van verstoorde bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente noopte in dit geval tot weigering van het raadslid als woordvoerder in deze zaak”.

Meer informatie

Lees hier de volledige uitspraak van de rechter.

Verboden handelingen voor raadsleden niet goed geregeld, zie bijdrage van de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga.

De gemeenteraad mag niet op de stoel van de kiezer plaatsnemen als het gaat om te bepalen vooraf of er sprake kan zijn van verboden handelingen.