Raadslid toch welkom in rekenkamer

Raadslid toch welkom in rekenkamer

‘Als een gemeenteraad besluit raadsleden aan de rekenkamer toe te voegen, moet deze binnen een rekenkamer altijd een minderheid vormen én moet de voorzitter altijd extern zijn.’ Dit is het gewijzigde standpunt dat de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) inneemt in de discussie over de participatie van raadsleden in de rekenkamer.

Dit standpunt is een compromis dat is gesloten na een lang debat waarin er door de leden van de rekenkamer verschillende standpunten werden ingenomen. Hieruit kwam de conclusie dat de wetgever het lidmaatschap niet zou moeten verbieden, maar wel aan regels zou moeten verbinden. Door dit standpunt in te nemen positioneert de rekenkamer tegen het wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers door Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, en komt het terug op haar oorspronkelijke standpunt dat raadsleden niet langer lid mogen zijn van een lokale rekenkamer.

Raadsleden geen volwaardig lid meer

In het wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers door Minister Ollongren wordt voorgesteld om de raadsleden geen volwaardig lid meer te laten zijn van de rekenkamer. Het doel van het voorstel is om te voorkomen dat er ‘slaaprekenkamers’ die aan de wet voldeden, maar geen budget kregen, erop na worden gehouden. Binnen deze wet zal er enkel een adviserende rol zijn voor de raadsleden aan de rekenkamer. Het NVRR-bestuur is niet helemaal tegen zo een constructie maar vindt de rol van de raadsleden als adviseur ‘wat vaag’. Ook stellen ze dat de onafhankelijkheid van de rekenkamer wordt behouden als zij zelf de spelregels bepaalt.

Daarnaast dringt de NVRR aan op een aantal procedurele waarborgen om te voorkomen dat gemeenteraden het budget van de rekenkamer gaan aanpassen naar aanleiding van een slecht uitgevallen rapport, wat een risico zou zijn van het wetsvoorstel waarin de vaststelling van het budget van een rekenkamer wordt overgelaten aan gemeenteraden. Om die reden stelt zij voor dat het budget van de rekenkamer voor zes jaar moet worden vastgesteld, wat samenhangt met de benoemingsperiode van de leden van de rekenkamer. Daarnaast zou er een lijst met criteria moeten worden vastgelegd die gemeenten dienen te gebruiken bij het toekennen van het budget.

Volledige reactie

Wanneer u de volledige reactie van de NVRR wilt lezen kunt u deze hier vinden: Reactie NVVR op wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers