‘Raadslid zijn voor minder dan twaalf uur is onrealistisch’

‘Raadslid zijn voor minder dan twaalf uur is onrealistisch’

Het is onrealistisch om het raadslidmaatschap uit te voeren in 8 tot 12 uur per week. Tot dat oordeel komt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in reactie op het rapport ‘Voor de publieke zaak’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob).

De Rob acht het wenselijk dat het raadslidmaatschap lekenbestuur blijft. Dat concludeert de Rob in het rapport ‘Voor de publieke zaak’ dat daags voor de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten kwam. Om dit te realiseren moet volgens de Rob de tijdsdruk flink omlaag: van gemiddeld 16 uur naar zo’n 8 à 12 uur per week. Om het raadslidmaatschap in dit aantal uren uit te kunnen voeren adviseert de Rob om te investeren in de toerusting (griffie, rekenkamer, fractieondersteuning, scholing).

Niet realistisch

Voorzitter Mark den Boer van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het goed om te streven naar lagere werkdruk, maar denkt dat het bijna halveren van het aantal uren niet haalbaar is: ‘’Met betere spreiding en ondersteuning kom je een eind, maar 8 tot 12 uur is niet realistisch, en al helemaal niet op korte termijn. In grote gemeenten zit men eerder over de twintig dan onder de tien. Daar ga je alleen al met het bijhouden van het nieuws en buurtbezoeken overheen en dat is ook noodzakelijk om een goed raadslid te zijn.’’

Den Boer kan zich meer vinden het advies van de Rob voor meer investeringen in de toerusting: ‘’Raadsleden missen nu vaak cruciale informatie om tot een goed oordeel te komen. Daar valt veel te winnen en dat komt ten goede aan een sterke gemeenteraad en daarmee aan de samenleving.’’

Meer informatie

De reactie van het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is toegestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Raad voor het Openbaar Bestuur.