Raadslidmaatschap valt onder cruciale beroepen

Raadslidmaatschap valt onder cruciale beroepen

Raadsleden kunnen worden gerekend tot de cruciale beroepen. Hierdoor kunnen raadsleden, die bijvoorbeeld te maken hebben met raadsvergaderingen overdag, hun kinderen bij de kinderopvang onderbrengen, gedurende de periode dat er sprake is van verscherpte lockdownregels. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit bevestigd op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Aanleiding voor dit herhaalde verzoek was een vraag van Amsterdamse raadsleden of het raadslidmaatschap niet als cruciaal beroep kon worden benoemd binnen de covid-19-regels.
Amsterdamse raadsleden moeten een groot deel van hun raadswerk overdag doen en met name raadsleden met kinderen kwamen daardoor in 2020 in de problemen. Zij konden geen beroep doen op kinderopvang zolang het raadslidmaatschap niet werd gekwalificeerd als cruciaal beroep. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden had een gelijksoortig verzoek tijdens de eerste lockdown voor de eerste keer gedaan.

Noodzakelijke taak

Raadsleden kunnen worden gerekend tot de cruciale beroepen, zoals bedoeld in artikel 6.11 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, zo bevestigde het ministerie van Binnenlandse Zaken enkele dagen voor Kerst aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden houden zich namelijk bezig met ‘noodzakelijke overheidsprocessen’. Hetzelfde geldt ook voor burgemeesters en wethouders, alsmede het personeel van de griffie dat de gemeenteraad ondersteunt. 
Het ministerie heeft wel laten weten dat het uitgangspunt voor raadsleden, griffiepersoneel, wethouders en burgemeesters blijft ‘zoveel mogelijk thuis’ te werken. Ook dient het gebruik van de kinderopvang zoveel mogelijk te worden beperkt.

Verheugd

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is verheugd met de positieve reactie van het ministerie. Volgens de vereniging onderstreept deze reactie dat het raadslidmaatschap voor het hoogste bestuursorgaan van de gemeente van doorslaggevend belang is voor het functioneren van de lokale democratie, juist ook in tijden van crisis zoals de lockdown-maatregelen tegen het covid-19-virus.