Raadsvergadering en zorg gezin steeds moeilijker te combineren

Raadsvergadering en zorg gezin steeds moeilijker te combineren

De balans tussen het raadslidmaatschap en privé is voor veel raadsleden ver te zoeken. Voor politieke partijen is het lastig om goede kandidaten te vinden en wanneer ze die wel vinden, verlaten ze steeds sneller de lokale politiek. Eén van de knelpunten is dat de wijze van vergaderen door de raad onvoldoende rekening houdt met de zorgtaken van vrouwen én mannen.

“In het algemeen is het voor fulltime werkende raadsleden handig om ’s avonds te vergaderen. Dit geldt voor veel vrouwen niet. Het is voor vrouwen die in deeltijd werken en thuis de zorgtaken op zich nemen helemaal niet handig om meerdere avonden per week van huis te zijn. Het belast hen meer dan nodig”, zegt raadslid Hanneke Willemstein, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zij benadrukt dat dit geen exclusief probleem is voor vrouwelijke raadsleden. “De werkdruk is voor alle raadsleden hoog, ook voor mannen die werk met taken thuis combineren”.

Vrouwendag

Behalve aan Hanneke Willemstein vroegen wij in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart ook aan onze algemeen bestuursleden Alinda Fredriks en Cynthia van Putten of  de door de raad gekozen methode van vergaderen voldoende rekening houdt met het privéleven van raadsleden.

Zorgtaken

Het combineren van zorgtaken met het raadswerk is lastig, zegt Cynthia van Putten, raadslid in Westerkwartier en algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zowel vrouwelijke als mannelijke raadsleden verlaten vroegtijdig de politiek in verband met de lastig te combineren zorgtaken van het gezinsleven. “De meeste vrouwen hebben toch de zorgtaken op zich genomen. Dit betekent dat lange vergaderingen lastiger zijn te regelen in verband met oppas. , of dat je ’s morgens toch op tijd op moet staan omdat de kinderen er altijd zijn. Je kunt niet even bellen naar je werk dat je een uurtje later komt.

Agenda raad

Gemeenteraden gaan over hun eigen agenda en wat Alinda Fredriks, raadslid in Apeldoorn en algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, betreft kan de raad daar het verschil in maken. “De raad gaat over zijn eigen agenda en inrichting van de vergaderorde. Zo vergaderen wij altijd op de donderdagavond, terwijl andere gemeenten dit uitsmeren over meerdere avonden of zelfs overdag. Als ik kijk naar de orde van onze vergaderingen dan is deze zeer prettig, professioneel en krijgt iedereen genoeg ruimte. Zelf ben ik zeker tevreden met hoe wij dit doen in Apeldoorn, vooral omdat we continue zoeken naar hoe we het nog beter kunnen doen”.

Internationale Vrouwendag

Op vrijdag 8 maart organiseert de VNG op initiatief van voorzitter Sharon Dijksma een diner voor honderd vrouwelijke vertegenwoordigers uit politiek, bestuur en wetenschap. Hanneke Willemstein, Alinda Fredriks en Cynthia van Putten zijn als vrouwelijke bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanwezig. In de ochtend en de dagen daarvoor zijn er op tal van plaatsen activiteiten met en voor meer vrouwen in het bestuur.

Meer informatie

Lees hier het artikel “Stop met het praten over vrouwen alsof het een minderheid is”

Lees hier het artikel “Werkdruk belemmert groei vrouwelijke raadsleden”

Lees hier het artikel "Minister: Gedeeltelijke versoepeling verlof raadsleden”

Lees hier het artikel "Vrouwen in college maakt inhoudelijk geen verschil"

Lees hier wat we nog meer doen op het thema Diversiteit en Inclusiviteit.