‘’Raadsvergoeding grote steden te laag’’

‘’Raadsvergoeding grote steden te laag’’

DEN HAAG – Raadsleden in grote steden zijn zwaar onderbetaald, aldus de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij pleit voor een verhoging van 500 euro van de raadsvergoeding in de drie grote steden. Hans Gilissen, burgemeester van Venray, stelt juist dat het verschil tussen de grote steden en de rest van Nederland al veel te groot is.

Aboutaleb betoogt in het Algemeen Dagblad dat het raadswerk allang geen nevenfunctie meer is en daar ook naar betaald dient te worden. ‘’De afgelopen jaren zijn veel verantwoordelijkheden naar de gemeente verlegd. Dat betekent ook veel meer werk voor raadsleden. Bovendien worden de raadsfracties steeds kleiner en komt er dus per lid meer werk. In de praktijk neemt het raadswerk drie tot vier dagen in beslag.’’

Verschil moet juist kleiner

De Venrayse burgemeester Gilissen reageert via Twitter door te stellen dat juist de raadsleden in kleine en middelgrote steden onderbetaald worden en dat deze verhouding eerst moet worden recht getrokken, voor er gesproken kan worden over een verhoging van de grote steden. ‘’Raadsleden van een gemeente als Venray ontvangen een vergoeding die de helft bedraagt van de vergoeding voor raadsleden in de drie grote steden. Ik ga graag de discussie aan over de vraag wie het meest onderbetaald worden,’’ aldus Gilissen.

Over de verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten wordt al drie maanden overleg gevoerd door diverse partijen, waaronder het ministerie van BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden riep, samen met de VNG en  Vereniging van Griffiers, minister van Binnenlandse Zaken Ollongren in het afgelopen najaar op om de raadsvergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners te verhogen en serieus werk te maken van de ondersteuning van raadsleden. Meer informatie over deze oproep en de volledige brief is hier te vinden: ‘Raadsleden in kleine gemeenten verdienen hogere vergoeding’.

Raadsvergoeding grote steden omlaag

De Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) vindt dat op termijn, na 2022, de vergoeding voor raadsleden in de grootste gemeenten juist omlaag moet. Volgens het adviesorgaan worden raadsleden in grote steden te veel afhankelijk van hun (hoge) raadsvergoeding en dat gaat ten koste van het raadswerk als lekenbestuur. Volgens de Rob dient raadswerk niet te professionaliseren en is het belangrijk dat raadsleden hun werk doen binnen 8 tot 12 uur per week. Met investeringen in bijvoorbeeld de griffie, is dit volgens de ROB goed mogelijk. Meer informatie over het advies van de ROB is hier te vinden: ‘Vergoeding raadsleden omhoog én omlaag’

Meer informatie

Voor een overzicht van de hoogte van de raadsvergoedingen, zie: ‘Wat krijgt een raadslid?