Raadsvergoeding te laag

Raadsvergoeding te laag

DEN HAAG - Van de raadsleden vindt 42 procent dat de financiële vergoeding voor het raadswerk te weinig is. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het aanzien van het politieke ambt’ dat Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De hoogte van de raadsvergoeding is afhankelijk van het aantal te vertegenwoordigen inwoners. Hoe meer inwoners de gemeente heeft, hoe hoger de vergoeding uitvalt. Raadsleden van grote gemeenten zijn dan ook vaker tevreden met de financiële vergoeding voor het werk dan raadsleden van kleine gemeenten. De als hoger ervaren werkdruk en de taakuitbreiding bij gemeenten zijn niet gepaard gegaan met een toegenomen vergoeding voor het raadswerk. De vergoeding is voor raadsleden geen grote belemmering om zich niet te kandideren als raadslid. 17 procent geeft aan te hebben getwijfeld over de kandidaatstelling vanwege de lage financiële vergoeding.

Werkdruk
De hoge tijdsbelasting en werkdruk is voor 61 procent van de raadsleden een reden geweest om te twijfelen over de kandidaatstelling voor het raadslidmaatschap. Ook wethouders erkennen de hoge werkdruk bij raadsleden. Daarvan zegt 51 procent dat de werkdruk en tijdsbelasting voor raadsleden te veel is. Een grote meerderheid van 84 procent van de raadsleden antwoord positief op de vraag of er meer ondersteuning nodig is bij het raadswerk om de werkdruk te verlagen.

Eerder verschenen in deze Raadslid.Nu serie
Aflevering 1: Raadsleden trots op raadswerk.
Aflevering 2: Raad wil samenvattingen en duiding informatie
Het onderzoek ‘Het aanzien van het politiek ambt’ is in december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, klik hier om het gehele onderzoek van Overheid in Nederland te lezen.
Als toelichting op het onderzoek is ook het essay ‘Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015’ geschreven. Het essay is hier te lezen.

  

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 21 januari 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!