Raadsverkiezingen en referendum op één dag: een ongelukkige keuze

Raadsverkiezingen en referendum op één dag: een ongelukkige keuze

De gemeenteraadsverkiezingen en een landelijk referendum zijn twee verschillende zaken. Daarover mag geen twijfel bestaan. “De kiezer moet zijn keuze namelijk op de juiste gronden kunnen maken”, aldus voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Mark den Boer. 

De gemeenteraadsraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden gecombineerd met een referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dat besloot de Kiesraad afgelopen week. Het risico bestaat dat de gemeenteraadsverkiezingen worden beheerst door het debat over een landelijk onderwerp, terwijl lokale onderwerpen centraal dienen te staan. 

Raadsleden beoordelen op daden

‘’Het mag niet zo zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen worden gekaapt door het referendum’’ zegt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. ‘’Raadsleden willen graag beoordeeld worden op hun daden in de afgelopen vier jaar en niet op het sentiment rondom een landelijk referendum.’’

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden begrijpt de keuze om de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te combineren met het referendum: ‘’de kern is dat het uit kostenoverwegingen logisch is dat het referendum tegelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen wordt gehouden.’’ 

Oproep voor campagnes 

Den Boer doet ten slotte nog een oproep: ‘’Wij roepen alle organisaties die betrokken zijn bij het referendum op om alles in het werk te stellen om de kiezer duidelijk te maken dat het referendum en de gemeenteraadsverkiezingen twee totaal verschillende dingen zijn. De kiezer moet zijn keuze op de juiste gronden kunnen maken.’’