Raadswerkgroep Almelo organiseert workshop calamiteiten

Raadswerkgroep Almelo organiseert workshop calamiteiten

In Almelo is er in samenwerking met de raadswerkgroep een workshop georganiseerd rondom incidenten en calamiteiten. Deze workshop vond plaats binnen het onderzoek ‘Calamiteiten in het sociale domein’, waarin verkennend onderzoek wordt gedaan naar de rol van gemeenteraden bij calamiteiten.

Dit blijkt uit het rapport ‘Calamiteiten in het sociale domein’, waarin onderzoek wordt gedaan naar de voorbereiding van vijf gemeenten op een mogelijke calamiteit. Burgermeester, OM en justitie ( de veiligheidsdriehoek van Almelo) organiseerden begin februari een workshop ‘Incidenten in het sociale domein'. Ook een vertegenwoordiger van de raadswerkgroep was hierbij aanwezig.

Aanbevelingen

Op grond van de workshop kunnen er voor de gemeenteraad in Almelo een tweetal aanbevelingen worden gedaan:

  • Voorkom dat je als raad meteen nieuwe regels afkondigt, de zogeheten regelreflex, maar grijp pas in bij structurele fouten.
  • Stel je terughoudend op gedurende de looptijd van onderzoeken naar de toedracht van mogelijke calamiteiten.

Wie alle aanbevelingen en conclusies wil nagaan, kan het rapport ‘Calamiteiten in het sociale domein’ hier downloaden.