Raadszetel ChristenUnie Vianen blijft leeg

Raadszetel ChristenUnie Vianen blijft leeg

De ChristenUnie fractie in Vianen krijgt het niet voor elkaar om een lege raadszetel te vullen. De fractie heeft twee zetels maar één hiervan blijft tot de volgende verkiezingen leeg. ‘Dit heeft verder geen gevolgen voor de raad. Wat wel zo is, dat er nu een even aantal raadsleden is en dat zou de kans op het staken van stemmen groter kunnen maken’, aldus Kees Steehouwer griffier van de gemeente Vianen.

Om uiteenlopende redenen heeft de ChristenUnie geen geschikte kandidaat kunnen vinden. Niemand van de kieslijst van 2014 was beschikbaar of had trek in de functie. De ChristenUnie is samen met de D66 een oppositiepartij in de gemeenteraad van Vianen. Zij zijn samen, door de raadszetel die leeg blijft, goed voor vier zetels. De coalitie beschikt over 12 zetels. ‘Voor het democratisch gehalte is het natuurlijk niet goed dat er de komende twee jaar een vacature is in de raad’, aldus Steehouwer. Een deel van de belangen van de lokale bevolking zullen, door de afname van een zetel binnen de ChristenUnie fractie, minder goed worden vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dit tast het democratisch gehalte van de gemeenteraad aan.

Fuseren

Als alles volgens plan verloopt gaat de gemeente Vianen per 1 januari 2019 fuseren met de gemeenten Leerdam en Zederik. Deze fusie zal de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaan worden. Dit houdt in dat de drie genoemde gemeenten niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 maar waarschijnlijk pas in november 2018. De leegstaande zetel kan pas weer worden gevuld bij nieuwe verkiezingen. De fractie mag namelijk geen andere mensen benaderen omdat een raadslid alleen uit de kieslijst mag komen. Door de fusie die op de planning staat kan dit nog wel even gaan duren is de verwachting.