U bent hier

Raden in Verzet roept VNG op tot actie

Zijn gemeenten bereid hun taken neer te leggen? Die vraagt stelt Raden in Verzet aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG vergadert donderdag over het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte IV. Daaruit blijkt dat gemeenten extra kortingen op de jeugdzorg krijgen en dat gemeenten het bouwen van nieuwe woningen moet betalen.

“Dat betekent nog minder ruimte om als gemeente zelf te beslissen wat nodig is. Het betekent ook dat in de ene gemeente de bibliotheken moeten sluiten zodat in een andere gemeente gebouwd kan worden”, aldus David Weekendstro, CDA-raadslid in Zoetermeer, namens Raden in Verzet. “De VNG moet keihard voor onze belangen opkomen”, zegt Marijke van der Meer, ook van Raden in Verzet en raadslid voor lokale partij Zó Zoetermeer.

Meer informatie

Klik hier voor het persbericht van Raden in Verzet, aan de vooravond van de extra ledenvergadering van de VNG.

Raden in Verzet zet zich in voor voldoende budget voor gemeenten zodat gemeenten hun werk kunnen doen en gemeenteraden meer kunnen doen dan bezuinigen op voorzieningen in stad, buurt en dorp. 

Voor meer informatie over de extra digitale Algemene Ledenvergadering van de VNG over het nieuwe regeerakkoord, op donderdag 13 januari 2022, 13.30-16.00 uur. Gemeenten zijn, via hun colleges en gemeenteraden, begin vorige week door de VNG uitgenodigd om deel te nemen aan deze ledenvergadering.