Raden onvoldoende invloed op politie-inzet

Raden onvoldoende invloed op politie-inzet

Gemeenteraden hebben onvoldoende invloed op de politie-inzet in hun gemeente. Slechts twintig procent van de raadsleden antwoord eens of zeer eens op de vraag of de gemeenteraad voldoende invloed heeft op de lokale politie-inzet. 

Dit blijkt uit een recent gehouden enquête dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft uitgezet onder raadsleden in Nederland. De politie is de belangrijkste partner van de gemeente in het lokale veiligheidsbeleid. Met de komst van de Nationale Politie hebben raadsleden echter beperktere invloed op de lokale politie-inzet, waardoor het soms moeilijk is om de politie aan te sturen op lokale prioriteiten.

Een kleine meerderheid van de raadsleden (51%) vindt wel dat de burgemeester voldoende invloed heeft op de politie-inzet. Tevens zegt een ruime meerderheid van 77% het eens of zeer eens te zijn dat de burgemeester de gemeente goed vertegenwoordigd in de lokale driehoek van politie, openbaar ministerie en gemeente. 

Onzichtbare burgemeester

De burgemeester heeft ook veel regionale verplichtingen op het gebied van lokale veiligheid zoals bij de Veiligheidsregio, regionale politie-eenheid en andere gremia als Veiligheidshuizen. Voor raadsleden kan dit echter een lastig punt zijn, omdat zij vaak niet weten wat de burgemeester daar doet. Zij kunnen daardoor het gevoel hebben minder invloed te hebben op afspraken die de burgemeester regionaal maakt. Uit het enquêterapport blijkt dat een kwart van de raadsleden vindt dat ze onvoldoende invloed hebben op de afspraken die de burgemeester regionaal maakt.

Raadsleden & veiligheid

Het CCV enquêterapport ‘Raadsleden en Veiligheid’ 2015 is gepresenteerd tijdens het raadsledencongres van 5 september in Den Bosch. Uit het rapport blijkt dat 72% van de raadsleden niet weet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt, 56% denkt namelijk dat de regie bij de Veiligheidsregio ligt. Wie het volledige rapport ‘Raadsleden en Veiligheid’ wil lezen kan dat hier vinden. Het CCV is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en biedt informatie aan raadsleden over veiligheid. Meer informatie daarover is op de website Raadsleden en Veiligheid van het CCV te vinden.