Rapporteurs geven raad extra inzicht in financiën

Rapporteurs geven raad extra inzicht in financiën

De gemeenteraad in Amsterdam, Heerhugowaard en Zeist draaien proef met een raadsrapporteur voor de controle op de begroting en verantwoording. Zij doen dit naar het voorbeeld van de Tweede Kamer die werkt met de zogeheten methode-Duisenberg, genoemd naar het VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg.

De behandeling van de begroting of de jaarrekening is voor veel raadsleden niet heel aantrekkelijk. Het zijn vaak de financieel specialisten en de fractievoorzitters die hier het meeste aandacht aan besteden. Om de raad een beter inzicht te kunnen geven in de inhoud van de begroting en de jaarrekening en zo beter te kunnen sturen en controleren gaan gemeenten experimenteren met de methode-Duisenberg.

Methode-Duisenberg

De controle op de begroting en verantwoording in de Tweede Kamer maakt sinds enige tijd gebruik van de methode die door VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg is ontwikkeld. Bij deze methode worden er per begrotingshoofdstuk twee rapporteurs aangewezen. Voor elk begrotingshoofdstuk heeft de Kamer twee rapporteurs, een namens een coalitiepartij en een namens een oppositiepartij. Volgens Duisenberg is de methode niet alleen geschikt voor Kamerleden, maar ook voor de gemeenteraad: ‘’Raadsleden, Statenleden en Kamerleden lopen tegen bijna dezelfde dingen aan bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen. De methode zorgt voor een gestructureerde werkwijze waarmee duidelijkheid gecreëerd kan worden over de doelen die de raad wil stellen, wat gedaan moet worden om dit voor elkaar te krijgen en hoeveel het mag kosten.’’

De gemeenteraad kan volgens Duisenberg gebruik maken van dezelfde methode die als voordeel heeft dat er objectieve bevindingen in beeld komen, waarover het politieke debat kan worden gevoerd. Duisenberg heeft onder meer in Zeist de methode toegelicht. Gemeenteraden zijn te klein en missen de ondersteuning om per begrotingshoofdstuk twee rapporteurs aan te wijzen. In Amsterdam, Heerhugowaard en Zeist wordt daarom een proef gedraaid om de methode tot een of twee begrotingshoofdstukken te beperken.

Meer informatie

Raadsleden uit Amsterdam, Heerhugowaard en Zeist vertellen in een artikel in VNG Magazine over hun ervaringen met de methode van Pieter Duisenberg. Het volledige artikel is te vinden via deze link.