Ravijnjaar bedreigt kandidaatstelling raadsleden

Ravijnjaar bedreigt kandidaatstelling raadsleden

Het financiële ravijnjaar 2026 zet raadsleden niet alleen onder druk, maar werkt weinig motiverend voor raadsleden die zich weer verkiesbaar willen stellen in 2026.

‘De emmer loopt langzaam over’, aldus vicevoorzitter Abdullah Uysal in het Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) magazine. De toenemende werkdruk, agressie en intimidatie en de beperkte speelruimte voor raadsleden speelt al een aantal jaar bij raadsleden. Maar het financiële ravijn in 2026 is de druppel die de emmer laat overlopen. In 2026 dreigen forse bezuinigingen voor elke gemeente omdat het Rijk tot nog toe een tekort van 3,9 miljard euro niet wil aanvullen.

Ravijnjaar

‘Voor veel mensen is het feit dat je het verschil kunt maken voor je gemeente de voornaamste reden om de politiek in te gaan. Maar als je helemaal niets meer kunt doen, dan neemt het plezier af. Raadsleden zijn wel gewend om lastige keuzes te maken. Maar waar we in 2026 mee te maken krijgen, is van een geheel andere orde. Iedereen gaat dat merken’, aldus Uysal.

Het dreigend financieel tekort in 2026 is aanleiding geweest voor bijna twaalfhonderd raadsleden uit ongeveer driehonderd gemeenten om een manifest te ondertekenen waarin de zorgen en bedreigingen van het ravijnjaar zijn uitgesproken. Sicco Louw (PvdA), voorzitter van Raden in Verzet en raadslid in Zoetermeer, benadrukt de zorgen van raadsleden door heel Nederland. Hoewel de actiegroep oorspronkelijk ontstond vanwege zorgen over het budget voor jeugdzorg en de Wmo, heeft het nu een bredere focus. Het comité, bestaande uit negen leden uit verschillende delen van het land, heeft steun gekregen in zo'n 25 gemeenten.

 ‘Maar het helpt niet als je straks als partij de lijst moet vullen, terwijl de boodschap is dat raadsleden aan de bak moeten om de voorzieningen in je gemeente te schrappen’, zegt Sicco Louw van Raden in Verzet.

Meer informatie

Lees hier het stuk over de rol en positie van Raden in Verzet en de toelichting en reactie van  Abdullah Uysal, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in het VNG magazine.