Reactie Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op Inrichtingsplan Nationale Politie

Reactie Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op Inrichtingsplan Nationale Politie

Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, heeft ook aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een reactie op het Inrichtingsplan Nationale Politie gevraagd. Zoals bekend wordt de Nationale Politie per 1 januari aanstaande ingevoerd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleit in haar reactie voor een goede lokale verankering van de Nationale Politie.

Dat is niet alleen afhankelijk van organisatiestructuren en bedrijfsvoeringsvraagstukken, maar ook van de cultuur binnen de Nationale Politie waarin duidelijk moet zijn dat ondanks de nationale organisatie er ook een lokaal veiligheidsbelang moet worden bediend en gediend. De reactie treft u hier aan.