Rechter: raadslid schendt gedragscode integriteit

DEN HAAG/BARNEVELD – Burgemeester Van Dijk, van de gemeente Barneveld, heeft juist gehandeld rondom de integriteitskwestie van het raadslid H.C van den Brink. De burgemeester stelde een onderzoek in, naar aanleiding van de aankoop van een woning in Barneveld waarbij de verkoper het raadslid betichtte van voorkennis. Van den Brink is zelfstandig raadslid nadat hij uit de SGP-fractie is gezet omtrent deze kwestie.

De kwestie draait om een bestemmingsplanwijziging van een perceel in Barneveld. Één van Van den Brinks kinderen kocht dit perceel aan het begin van 2015 en wilde er bouwen. De oorspronkelijke eigenaren diende vervolgens een zienswijze in tegen deze plannen. Tevens betichtte de verkoper Van den Brink van handelen met voorkennis. Van den Brink kwam dit ter ore via niet-openbare informatie voor raadsleden. Hierna verzocht Van den Brink dringend de beschuldiging in te trekken en bood de verkoper een financiële tegemoetkoming aan. Daarna trok de indiener de zienswijze in.

In opdracht van de burgemeester concludeerde een externe onderzoeker dat Van den Brink de gedragscode van de gemeenteraad had geschonden. Het particuliere belang van het raadslid was vermengd geraakt door het algemene belang wat de gemeenteraad behartigt, aldus de onderzoeker prof.dr. Van den Heuvel. De conclusie werd door alle andere raadsleden uit de gemeente overgenomen in mei 2015. Ook de rechtbank acht de bevindingen van het onderzoek juist.

Rechtszaak
Van den Brink spande een onderzoek aan bij de rechtbank omdat hij niet is gehoord door de externe onderzoeker. Dit was niet nodig omdat het rapport op dossierstukken is gebaseerd, aldus de rechter.

Van den Brink verzocht de rechter ook te oordelen dat het onderzoekersrapport is gepubliceerd zonder dat het eerst met hem was besproken. Volgens Van den Brink was door die handelwijze zijn goede naam en dat van zijn gezin in het gedrang gekomen. Volgens de rechter had de burgemeester nooit een vooroverleg mogen voeren. ‘’Dan zou immers bijvoorbeeld de indruk zijn gewekt dat hij Van den Brink onder vier ogen te verstaan gaf dat zijn positie in de gemeenteraad in het geding was, of de indruk dat hij met Van den Brink naging hoe de nadelige gevolgen beperkt konden blijven. De burgemeester zou hoe dan ook een ernstige schijn van partijdigheid over zichzelf afgeroepen hebben’’.

Meer informatie
Integriteit en belangenverstrengeling is een belangrijk thema voor raadsleden. Raadslid.Nu organiseerde deze raadsperiode over dat onderwerp diverse bijeenkomsten. Zie voor meer informatie: klik hier.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 23 januari 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018? 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!