''Rechtsongelijkheid niet te verklaren''

''Rechtsongelijkheid niet te verklaren''

Een raadslid uit Montfoort is het er niet mee eens dat de vergoeding voor commissieleden niet meestijgt met de vergoeding die raadsleden krijgen. Aad van der Veen, commissielid namens de partij Lokaal Montfoort, heeft daarom een brief gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Hieronder vindt u de brief.

Montfoort, 8 november 2018. Aan de leden van de vaste Kamercommissie Binnenlandse zaken:

Geachte leden,

Op 5 november jongstleden bent u door middel van een brief van uw Minister, mevrouw Ollongren geïnformeerd over de verhoging van de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten.

Op zich is dat bijzonder goed nieuws voor onze raadsleden, daar zij in het geval van de gemeente Montfoort omhooggaan van €369,33 naar €959,00. Dus dit is een verhoging van €589,67 per maand.

Wat mij verbaast in de brief is, dat er met geen woord wordt gerept over een eventuele verhoging van de presentiegelden voor commissie/ forumleden. Voor Montfoort bedraagt deze thans €66,61. Dat is dus een verschil van €892,39 met de vergoeding van een raadslid, die dit structureel maandelijks ontvangt, terwijl een commissie/ forumlid de vergoeding alleen bij aanwezigheid verkrijgt. Dit is een vorm van rechtsongelijkheid die ik helaas niet kan verklaren.

De commissie/ forumleden van een politieke partij zijn tenslotte de pool van aspirant-raadsleden om zich te bekwamen in het raadswerk. Op deze wijze is het een schril contrast met de vergoeding van hun fractiegenoot die raadslid is en werkt dit ontmoedigend in het werven van mensen voor de politiek. Ook deze commissieleden vervullen tenslotte een cruciale rol in de voorbereiding op de raadsvergadering.

Mijn vraag aan u is dan ook, of u voornemens bent de Minister hierop aan te spreken en de presentiegelden, die een incidenteel karakter dragen, om die voor commissie/ forumleden hierop naar rato aan te passen. Misschien kan dit dan ook worden meegenomen in de eventueel aan te passen vergoeding voor Statenleden.

In afwachting van uw spoedige reactie,

Met vriendelijke groeten,

Aad van der Veen