Referendum geeft burgers meer invloed dan participatief begroten

Referendum geeft burgers meer invloed dan participatief begroten

DEN HAAG – Om burgers meer invloed te laten uitoefenen op de lokale democratie is het verstandig om een lokaal referendum te organiseren. Participatief begroten heeft daarentegen weer minder effect op de invloed van burgers op de lokale democratie. Dit blijkt uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Dit rapport is opgesteld in opdracht van Raadslid.Nu. 

In dit rapport staat een zogeheten thermometer die laat zien wat de raad het beste wel en niet kan doen als het aankomt op het vergroten van de invloed van burgers op de lokale democratie. Onder invloed wordt verstaan de politieke invloed die burgers claimen. Lokale overheden kunnen deze invloed van burgers zelf inbouwen in een (besluitvormings)proces.

Uit het rapport blijkt dat om de burgers meer invloed te geven op de lokale democratie het organiseren van een lokaal referendum in overweging te nemen.  Uit de thermometer volgt verder dat burgerparticipatie, overheidsparticipatie en het participatief begroten minder invloed hebben op deze ontwikkeling.

 

Vijf democratische aspecten

Het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ geeft de vijf democratische aspecten weer aan de hand waarvan de lokale democratie versterkt kan worden. Burgerlijke vaardigheden en deugden is één van deze aspecten. Burgerlijke vaardigheden en deugden gaat over de actieve deelname van burgers aan het publieke debat en het publieke leven. De andere aspecten zijn inclusie of meedoen, invloed, deliberatie en legitimiteit. 

Versterken lokale democratie

Raadslid.Nu heeft de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap gevraagd om ‘Raadswerk is Maatwerk’ te schrijven om adviezen en aanbevelingen te doen zodat raden beter in staat zijn inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ dient er daarom ook toe dat de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt versterkt, en daar waar mogelijk ook de controlerende rol van de raad.

Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

Raadslid.Nu besteedt de komende weken aandacht aan het op 18 april gepubliceerde rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen. 

Dit is het zesde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’.

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ de volgende berichten:

-Inwoners betrekken? Maak eerst een foto van de lokale democratie?

-Eindhovense les: raad bepaalt of alle inwoners meedoen in burgerparticipatie

-Lokaal referendum soms effectief instrument voor meer burgerbetrokkenheid

-Groningse les: referendum is een instrument, geen doel op zichzelf

-Burgerparticipatie bevordert deelname inwoners aan publiek debat

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden,  23 mei 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!