Regionale bijeenkomsten over de werkgeversfunctie van de raad

Regionale bijeenkomsten over de werkgeversfunctie van de raad

Raadsleden die actief zijn in de werkgeverscommissie van hun raad krijgen in alle regio’s van Nederland komend najaar de gelegenheid om deel te nemen aan speciale trainingen voor werkgeverscommissieleden.

Het doel van de trainingen is om werkgeverscommissieleden te informeren en met elkaar het gesprek te laten voeren hoe en op welke wijze de raad de werkgeversfunctie jegens de griffie het beste kan uitvoeren. De training wordt verzorgd door speciale deskundige trainers, die ervaring hebben als raadslid of griffier en dus niet alleen de technische informatie kunnen geven maar vooral raadsleden kunnen helpen hoe zij op een manier aan de knoppen kunnen draaien zodat de raad de sterkst mogelijke ondersteuning van de griffie krijgt.

Ideale omvang

Een belangrijk instrument voor de raad om te komen tot goede en sterke ondersteuning van de raad is de beslisboom over de ideale omvang van de raad. Ook zal in de training aandacht worden besteed aan het belang voor de gemeenteraad om de raadsgriffier op voet van gelijkwaardigheid te positioneren in de lokale driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris. De keuze voor 1 profiel voor de griffier is inmiddels ook door het bestuur van de VNG onderschreven. Verder krijgen de leden van de werkgeverscommissie informatie over de tien treden van goed werkgeverschap.

Trainingen

De trainingen voor de leden van de werkgeverscommissie vinden plaats in alle zogeheten griffierskringen. Klik hier voor de bijeenkomst in jouw omgeving wanneer je je nog wilt aanmelden:

September

Oktober

November

De locaties en data van de overige werkgeverscommissiebijeenkomsten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Meer informatie

Tijdens de training worden onder andere de volgende vier documenten besproken:

Daarnaast zal er aandacht uitgaan naar de Tien treden van goed werkgeverschap

Het belang van de rol van de werkgeverscommissie is ook terug te zien op onze speciale pagina 'Goede Raad'. Bekijk ook de 'Goede Raad'-videoreeks over goed werkgeverschap.

Wie als werkgeverscommissielid actief wil zijn op landelijk niveau wordt uitgenodigd zich te melden voor de landelijke klankbordgroep werkgeverscommissieleden. Stuur een mail naar info@raadsleden.nl en meld je aan.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de digitale leeromgeving.