Rekenkamer Amersfoort: Raad moet rol pakken bij aanpak van ondermijning

Rekenkamer Amersfoort: Raad moet rol pakken bij aanpak van ondermijning

De gemeenteraad van Amersfoort moet meer invulling geven en invloed uitoefenen op de wijze waarop criminele ondermijning wordt aangepakt. Dat is de aanbeveling van de Rekenkamer Amersfoort, die kritisch is op het gemeentelijke beleid, en in het bijzonder de rol van de raad.  

In het rekenkamerrapport, dat genomineerd is voor de Goudvink 2023, concludeert de rekenkamer dat de gemeente Amersfoort de aanpak van ondermijning tot nu onvoldoende heeft weten waar te maken. Dat heeft voor een groot deel te maken met het gebrek aan capaciteit voor de aanpak van ondermijning, met richtingloze beleidskeuzes van het college, onvoldoende zicht op de criminaliteit, maar ook: een terughoudende raad.

Gebrek aan aandacht

De gemeenteraad besteedt weinig aandacht aan het onderwerp ondermijning, en stelt weinig beleidskaders of prioriteiten, zo concludeert de rekenkamer. Er zijn nauwelijks raadsvragen gesteld en geen specifieke wensen geuit ten aanzien van dit onderwerp, hoewel er behoefte is aan meer informatie over de aard en omvang van ondermijningsproblemen.

Zorg voor inzicht

De rekenkamer raadt daarom aan om een ‘jaarlijks een raadsinformatiebijeenkomst’ te organiseren, waar inzicht over het probleem wordt geboden, en de voortgang van het beleid gedeeld wordt.

Geef invulling

Het is vervolgens aan de raad om zijn rol te pakken door het beleid te bepalen, daar invulling aan te geven en de accenten te bepalen.

Hij moet zich dus niet alleen bewust zijn van zijn rol, zijn rol pakken, maar zo ook prioriteit geven aan een onderwerp dat de prioriteit verdient.

Meer informatie

Op 24 november wordt de Goudvink voor het beste rekenkamerrapport van 2023 uitgereikt. Het rekenkamerrapport ‘Investeren en regisseren’ van de Rekenkamer Amersfoort is één van de genomineerden.

Het gehele rapport ‘Investeren en regisseren. Een onderzoek naar de aanpak van ondermijning door de gemeente Amersfoort’ kunt u hier vinden.

De Rekenkamer

De Rekenkamer is een belangrijke hulptroep van de raad, met name in het uitvoeren van de controlerende taken. Rekenkamerrapporten uit andere gemeenten lenen zich uitstekend voor als goede voorbeelden voor uw eigen raad. 

Bekijk ook de Leeromgeving voor raadsleden voor meer informatie over de rekenkamer, waaronder het stappenplan om te voldoen aan de nieuwe wetgeving die inwerking treed op 1 januari 2024.