Rekenkamer Den Haag: Raad, dwing rechtszekerheid voor burgers af!

Rekenkamer Den Haag: Raad, dwing rechtszekerheid voor burgers af!

Zorg dat inwoners bezwaar kunnen maken tegen beslissingen om leningen te krijgen uit een fonds in Den Haag voor het duurzaam maken van huizen en bedrijven. Vergroot de transparantie van het college aan de raad en zorg dat wanneer je werkt met een gemeentelijk fonds dit niet in strijd is met de wet.

Deze aanbevelingen doet de Haagse rekenkamer in een op 17 oktober 2022 gepubliceerd onderzoek naar de pilot van het fonds, de Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE). Aanleiding van het onderzoek is het naderende einde van het pilotjaar. Vervolgens moeten college en gemeenteraad, mede op basis van het onderzoek van de rekenkamer, besluiten of het project doorgang zal vinden.

Het fonds ondersteunt het uitwerken van plannen door bewoners, lokale ondernemers, (sport)verenigingen, en Vereniging van Eigenaars om gebouwen te verduurzamen. Bij de uitvoering hiervan is er sprake van gebrekkige informatievoorziening aan de raad en onnodige inperking van burgerrechten, concludeert de Haagse Rekenkamer.

Burgerrechten

Voorwaarde voor het doorgaan met het beschikbaar stellen van leningen is het versterken van de rechtszekerheid aan de inwoners. Zo beveelt de rekenkamer Den Haag de gemeenteraad aan om, bij voortzetting van het fonds, een bewuste keuze over de rechtszekerheid van inwoners te maken. Door de huidige opzet van de pilot heeft het college er voor gezorgd dat rechten van burgers worden ingeperkt. Zo kunnen inwoners geen bezwaar aantekenen tegen beslissingen van het fonds. “De rekenkamer vindt rechtszekerheid voor burgers belangrijk en pleit er dan ook voor dat de gemeenteraad zelf over dit onderwerp een bewuste keuze maakt”.

Controlerende rol van de raad

Tweede voorwaarde is dat burgemeester en wethouders veel transparanter zijn over de (financiële) resultaten van het fonds. De raad weet niet “of het fonds doet waarvoor het bedoeld is en kan daardoor niet bijsturen in het gebruik van het fonds”. In de aanbeveling van de rekenkamer is transparantie daarom een belangrijk aspect in de toekomst van het LISE-fonds, zodat de controlerende rol van de gemeenteraad niet langer beperkt wordt.

Juridische constructie

Ten derde bestaat de kans dat een bestuursrechter een streep zet door de juridische constructie van het fonds. Voor het voortbestaan van het LISE is het van pertinent belang dat de (juridische) constructie volledig aan de wet voldoet. Op dit moment is dat niet het geval, aldus de rekenkamer.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen op de website van de Rekenkamer Den Haag. De brief aan de raad over de uitkomsten van het onderzoek, kunt u hier vinden.

De Rekenkamer

Dit is de tweede aflevering in een serie over Rekenkamerrapporten die aanbevelingen en adviezen geven aan de gemeenteraad. Eerder is verschenen:

De rekenkamer is een nuttige en noodzakelijke hulptroep van de gemeenteraad. In de leeromgeving vindt u meer informatie over de rekenkamer. Voor meer relevante artikelen kunt u ook de themapagina bezoeken.