Rekenkamer IJsselstein: Zie af van gedetailleerde technische raadsbemoeienis

Rekenkamer IJsselstein: Zie af van gedetailleerde technische raadsbemoeienis

Kies niet voor bemoeienis met het hoe en wat van gemeenschappelijke regelingen. Richt je in plaats van de technische details als raad op wat het wel of niet oplevert voor inwoners.

Dat is de aanbeveling die de Rekenkamer IJsselstein doet aan zijn gemeenteraad. Volgens de rekenkamer houdt de IJsselsteinse raad zich te veel bezig met de controle op de punten en komma’s van regionaal beleid. In plaats daarvan moet er raadsbemoeienis plaatsvinden op de maatschappelijke resultaten van samenwerkingsverbanden. Oftewel: de echte betekenis van de uitvoering van regionale taken voor inwoners.

De raad vraagt te veel om (technische) gedetailleerde informatie, vinden de onderzoekers van de rekenkamer. Hij zou moeten aandringen op het ontvangen van informatie die het mogelijk maakt om gemeenschappelijke regelingen te controleren en te evalueren met wat het voor inwoners oplevert als uitgangspunt. Zo zou de raad zich moeten richten op vragen als: welke belangenafwegingen hebben er plaatsgevonden? En: welke prestaties en resultaten ten behoeve van de inwoners heeft regionaal beleid vooraf willen nastreven?

Grip op regionaal beleid vergroten

Een probleem is dat de raad nauwelijks voorgenomen evaluaties uitvoert, zo concludeert de rekenkamer in IJsselstein. Het is daarom de aanbeveling dat de raad zich opnieuw moet committeren aan vaste evaluatiemomenten en het gebruik van de zogenaamde raadsrapporteurs moet evalueren. Het uiteindelijke doel: grip op gemeenschappelijke regelingen verkrijgen.

Daarbij zou de raad van IJsselstein ook buiten gemeentegrenzen moeten kijken. Het is de aanbeveling dat de raad verbinding zoekt met raadsleden in de regio om de grip op regionaal beleid te vergroten. Dat kan zover gaan als het oprichten van een regionale adviescommissie, bestaande uit raadsleden van de verschillende gemeenten.

Meer informatie

Het gehele rekenkamerrapport "Grip op gemeenschappelijke regelingen" van de Rekenkamer IJsselstein leest u hier.

Om grip te krijgen op regionale samenwerking en zogeheten verbonden partijen is het belangrijk dat raadsleden en raden zich eigenaar voelen van deze gemeenschappelijke taken. De handreiking “Grip en controle op regionale samenwerking” helpt raadsleden daarbij.

Bekijk onze leeromgeving om meer kennis op te doen over regionale samenwerkingen. Daar vindt u bijvoorbeeld het webinar over "Sturing op regionale samenwerking" (2021).

 

De Rekenkamer

Dit is de zevende aflevering in een serie over Rekenkamerrapporten die aanbevelingen en adviezen geven aan de gemeenteraad. Eerder zijn verschenen:

De rekenkamer is een nuttige en noodzakelijke hulptroep van de gemeenteraad. In de leeromgeving vindt u meer informatie over de rekenkamer. Voor meer relevante artikelen kunt u ook de themapagina Rekenkamer bezoeken.