Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij maken plannen

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij maken plannen

De gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat inwoners meer betrekken bij het maken van nieuwe plannen. Ze volgen hiermee het advies van de Rekenkamer op, die een jaar geleden concludeerde dat de gemeente een imagoprobleem heeft. Ze gaven daarop het dringende advies om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen. Dat zal nu gebeuren door de inwoners te betrekken bij het maken van nieuwe plannen.

In het half jaar durende onderzoek van de Rekenkamer werd er gekeken naar hoe het is gesteld met de burgerparticipatie in de gemeente. Kort gezegd: op welke manieren mogen inwoners meedenken en praten over onderwerpen in de gemeente. 

Inwoners betrekken

Uit het onderzoek, kwam naar voren dat het betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid nog erg in de kinderschoenen staat. Wanneer wordt gekeken naar andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Zeist, Heerenveen of Groningen, is de conclusie dat Hardinxveld-Giessendam maar weinig ervaring heeft met participatietrajecten. Hardinxveld gaat daarom nu meer beleid ontwikkelen én maken om inwoners meer bij plannen in de gemeente te betrekken. Ze zullen zich daarbij ook gaan richten op groepen, die zich niet snel laten horen. “Van groepen jongeren tot jonge ouders met drukke agenda’s, en van mensen met een verstandelijke beperking tot ouderen.”

Meer informatie

Kijk ook op de digitale leeromgeving:

-Jou democratisch kompas 
-Hoe ga je als gemeenteraad aan de slag met meervoudige democratie