Rekenkamer Nijmegen: Raad moet vooraf invloed geven op afvalbeleid

Rekenkamer Nijmegen: Raad moet vooraf invloed geven op afvalbeleid

Om te voorkomen dat de afvalverwerking in Nijmegen nog langer een rommeltje blijft, is het zaak dat de gemeenteraad veel meer te zeggen krijgt over het afvalbeleid. De raad dient hergebruik van afval als leidend principe te hanteren. De raad moet ook vooraf betrokken worden bij het opstellen van het afvalbeleidsplan, om te voorkomen dat er nog langer te veel afval wordt verbrandt.

Deze aanbevelingen staan en zijn af te leiden uit het onderzoeksrapport “Afval of grondstof?” van de Rekenkamer Nijmegen. Volgens de Rekenkamer kan de huidige rommelige situatie bij de inzamelen en verbranden van afval alleen verbeteren als de raad een zogeheten cyclische manier van werken in de afvalverwerking als leidend principe hanteert. Dat kan de meer milieuvervuilende wijze van het verbranden van herbruikbaar afval voorkomen.

Opdracht aan college

De raad van Nijmegen zou hergebruik niet alleen als vertrekpunt moeten nemen bij het vooraf bepalen van het afval(inzamelings)beleid maar ook achteraf bij de controle er op. Bovendien dient het als opdracht aan het college van burgemeester en wethouders te worden meegegeven als het leidende uitgangspunt. Alleen zo kan het probleem opgelost worden, aldus de rekenkamer. Raad en college zouden zich daarnaast moeten realiseren dat de uitvoer van het dossier huishoudelijk afval verder gaat dan de wettelijke taak van de gemeente. Beiden zouden, zeker gezien de duurzaamheidsambities van de gemeente Nijmegen, hergebruik moeten nastreven.

Samenwerking

Om te voorkomen dat toekomstig afvalbeleidsafspraken “papieren tijgers” worden, vindt de rekenkamer “het essentieel dat raad, college en ambtelijke organisatie deze leidende principes delen en centraal stellen in hun handelen”.

Maak afspraken met het college

Het is daarnaast de aanbeveling van de rekenkamer dat de raad een nadrukkelijke rol speelt rondom het nieuwe ‘Afvalbeleidsplan’ (2022). Zo acht de rekenkamer het van belang “dat de raad betrokken wordt bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan”. Daarbij zou de raad afspraken moeten maken met het college op welke manier hij betrokken wordt en welke zaken hij uitgewerkt wil zien in het plan.

Meer informatie

U kunt het Hoofdrapport “Afval of grondstof?” van de Rekenkamer Nijmegen hier lezen.

Een visuele samenvatting van de belangrijkste conclusies van het onderzoek kunt u hier vinden.

De Rekenkamer

Dit is de vierde aflevering in een serie over Rekenkamerrapporten die aanbevelingen en adviezen geven aan de gemeenteraad. Eerder zijn verschenen:

De rekenkamer is een nuttige en noodzakelijke hulptroep van de gemeenteraad. In de leeromgeving vindt u meer informatie over de rekenkamer. Voor meer relevante artikelen kunt u ook de themapagina Rekenkamer bezoeken