Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp: Raad moet sturen op leefomgeving

Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp: Raad moet sturen op leefomgeving

De gemeenteraad moet inhoudelijk sturing hoe de leefomgeving er uit komt te zien. Daarom moet de raad een overzicht maken van de belangrijkste keuzes over de inrichting van de omgeving in de gemeente dat gebruikt kan worden voor de uitvoering.

Een hoofdrol voor de gemeenteraad op de inhoudelijke sturing van de leefomgeving, onder de werking van de in te voeren Omgevingswet, is de belangrijkste aanbeveling van de Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp. Dat staat in het rapport Quick Scan voorbereiding Omgevingwet, een onderzoek naar de stand van zaken rond de invoering van de Omgevingswet in de Zuid-Hollandse gemeente.

Raad moet sturing geven

Kijkend naar de langere termijn rol van de raad bij de omgevingswet, zou hij meer inhoudelijke sturing meten gaan geven op de leefomgeving, zo luidt de belangrijkste aanbeveling van het rapport. “Geef daartoe als raad aan het college de opdracht om te komen met een overzicht van de nog te maken strategische keuzes en een planning wanneer deze ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd”.

Denk hierbij aan keuzes als het bepalen van de omgevingswaarden, ruimte geven aan verschillen tussen gebiedsdelen en de rol als gemeente rondom verschillende initiatieven.

Omgevingsprogramma’s

Daarnaast moet de positie van de raad versterkt worden bij omgevingsprogramma’s. Dat betekent niet alleen invloed hebben op de keuzes die in toekomstige omgevingsprogramma’s worden opgenomen. "Van belang is om het college met een planning te laten komen die inzicht biedt wanneer en op welke manier de raad verder betrokken wordt bij de ontwikkeling van de omgevingsprogramma’s”.

Samenspel

Zet de huidige samenwerking tussen raad, college en organisatie door, is de derde (en meest algemene) aanbeveling van het rapport. Daarbij horen periodieke bijeenkomsten, waarbij het samenspel centraal staat.

Monitoring

Ten vierde is het van belang dat de raad de mogelijkheden heeft om de omgevingswet te controleren, en kan aansturen op een (vervolg)onderzoek of nieuwe quickscan. Richt daarbij de aandacht op thema’s die de komende tijd extra aandacht vragen, zoals de lange termijn financiën of de beschikbare capaciteit.

Meer informatie

Het gehele rapport van de rekenkamer kunt u hier vinden.

Omgevingswet

De invoering van de omgevingswet werd in februari 2022 wederom uitgesteld, en staat momenteel op de planning voor de zomer van 2023. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zette eerder al vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van deze wet.

Toch is de wet van belang. Zo snijdt het een onderwerp aan dat volgens raadsleden verreweg het belangrijkste thema deze raadsperiode zal zijn: wonen

Meer over de omgevingswet weten? Bekijk de themapagina of bezoek de leeromgeving

 

De Rekenkamer

Dit is de derde aflevering in een serie over Rekenkamerrapporten die aanbevelingen en adviezen geven aan de gemeenteraad. Eerder is verschenen:

De rekenkamer is een nuttige en noodzakelijke hulptroep van de gemeenteraad. In de leeromgeving vindt u meer informatie over de rekenkamer. Voor meer relevante artikelen kunt u ook de themapagina "Rekenkamer" bezoeken.