Rekenkamer: raadsleden moeten de bomen èn het bos beter zien

Rekenkamer: raadsleden moeten de bomen èn het bos beter zien

Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg worden overstelpt met informatie. Zij moeten in complexe zaken snel hun positie bepalen. Hierdoor is het lastig voor hen tot de goede keuzes te komen. De gezamenlijke rekenkamercommissie van de vier gemeenten deed er onderzoek naar en biedt de raadsleden enkele concrete verbetersuggesties.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid voor veel raadsleden vaak een worsteling is. Hoe formuleer je goede hoofdlijnen? Op welk moment kan dat het beste? En welke informatie is daarvoor nodig uit alle rapporten, nota's en onderzoeken?

De Rekenkamercommissie begrijpt deze worsteling en heeft de raadsleden verbetersuggesties aangereikt om de hoofdlijnen van beleid te kunnen bepalen.

Duidelijkheid

Allereerst zijn de raadsleden gebaat bij meer duidelijkheid. Duidelijkheid over de momenten in een jaar waarop gesproken wordt over de hoofdlijnen van beleid. Maar ook duidelijkheid over de informatie daarvoor; de raadsleden willen dat deze tijdig beschikbaar is en zich meer toespitst op die hoofdlijnen van beleid.

De gewenste duidelijkheid kan geleverd worden door de griffiers; de ambtenaren die de gemeenteraad ondersteunen. Daarom adviseert de Rekenkamercommissie aan de raadsleden om de griffiers om specifieke ondersteuning te vragen. Onder meer door een jaarplanning bij te houden.

Raadsinformatiesysteem

Verder zijn raadsleden in Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg gebaat bij het gebruikersvriendelijker maken van het raadsinformatiesysteem. Dit is een computersysteem waarop de gemeenten openbare informatie beschikbaar stellen over de besluitvorming. Tenslotte zouden raadsleden in Voorschoten zich verder kunnen bekwamen in het bepalen van prioriteiten in debatten.

De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden de verbetersuggesties over te nemen. Hierdoor kunnen de raadsleden de bomen èn het bos beter zien. Dit helpt hen tot goede keuzes en acties te komen.

Vier adviezen

Omdat elke raad verschillend is, heeft de rekenkamercommissie voor elke gemeenteraad een aparte rapportage gemaakt en advies opgesteld in een aanbiedingsbrief aan de raad. Deze kunt u hier downloaden:

Meer weten over de rol van de raad?

In de digitale leeromgeving voor leeromgeving (leeromgeving.raadsleden.nl) vindt u meer modules over de rolinneming van raadsleden en hoe u zo effectief mogelijk invulling kunt geven aan uw functie, bijvoorbeeld in de module 'Tips voor een vliegende start' en de module 'Zes adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen'.