Rekenkamer Vijfheerenlanden: Maak bestrijding zorgfraude prioriteit

Rekenkamer Vijfheerenlanden: Maak bestrijding zorgfraude prioriteit

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden moet de bestrijding van de zorgfraude tot prioriteit maken, aldus de aanbeveling van de Rekenkamer Vijfheerenlanden. Dit door niet alleen aandacht te schenken aan eventuele fraude, maar ook door fraude preventief uit te bannen en het toezicht door de gemeente intensief te controleren.

De plaatselijke rekenkamer deed deze oproep naar aanleiding van haar eigen onderzoek over het gemeentelijk toezicht op de zorguitgaven. Daar was in oktober 2021 nog nauwelijks invulling aan gegeven. Dat is zorgelijk, omdat slecht toezicht fraude in de hand werkt.

Prioriteren zorgfraude

Volgens de rekenkamer is het onder andere aan de raad om veel meer aandacht te schenken aan de bestrijding. Zo gaat er veel geld verloren dat beter besteed had kunnen worden: de rekenkamer raamde het zorggeld dat verloren ging aan fraude tussen de 0,8 en drie miljoen euro. Geld dat met het juiste toezicht voor een groot deel besteed kan worden aan de mensen die het nodig hebben.

Het voorkomen van zorgfraude heeft niet enkel een financiële noodzaak. “Uit landelijk onderzoek blijkt ook dat achter deze cijfers veel menselijk leed schuilt. Frauduleuze zorgaanbieders onthouden immers zorg en ondersteuning aan (veelal) kwetsbare mensen”, aldus de Rekenkamer Vijfheerenlanden.

Preventie

Daarnaast zou de raad aandacht moeten schenken aan besluitvorming die zorgfraude zo veel mogelijk kan voorkomen. Denk hierbij aan het vinden van een goede balans tussen de keuzevrijheid van inwoners aan de ene kant, en het veelvoud van zorgaanbieders aan de andere kant. Ook zou er aandacht moeten worden geschonken aan het verdienmodel van de zorg en het stellen van grenzen bij de winst van zorgaanbieders. Beide maatregelen verkleinen de kans op zorgfraude, zo valt te lezen in het onderzoek.

Blijf betrokken

Om zorgfraude te bestrijden en te voorkomen, dient de raad bovenal haar controlerende rol op te pakken. In aanbeveling van de rekenkamer moet de gemeenteraad toezien op voortvarende uitvoering en besluitvorming. Welke acties zijn er ondernomen, en welke resultaten heeft dit opgeleverd? Rekenkamer Vijfheerenlanden: “Maak met het college afspraken over hoe de raad meer dan eens geïnformeerd wordt over het toezicht op de zorguitgaven”.

Meer informatie

Het gehele rapport van de Rekenkamer Vijfheerenlanden kunt u hier vinden.

 

De Rekenkamer

Dit is de vierde aflevering in een serie over Rekenkamerrapporten die aanbevelingen en adviezen geven aan de gemeenteraad. Eerder zijn verschenen:

De rekenkamer is een nuttige en noodzakelijke hulptroep van de gemeenteraad. In de leeromgeving vindt u meer informatie over de rekenkamer. Voor meer relevante artikelen kunt u ook de themapagina Rekenkamer bezoeken.