Rekenkamer Zaltbommel: raad treedt op tegen ondermijning

Rekenkamer Zaltbommel: raad treedt op tegen ondermijning

Geef aan wat de grenzen zijn als het gaat om ondermijnend gedrag. Controleer ook scherp op ondermijnend gedrag. Bovenal, neem als gemeenteraad je verantwoordelijkheid om als hoogste bestuursorgaan in de gemeente duidelijk te maken wat het betekent dat ondermijnend gedrag in de samenleving de integriteit van de samenleving aantast.

Deze oproep aan de gemeenteraad doet de rekenkamer van Zaltbommel in een rapport over het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Het is een van de vier aanbevelingen die de rekenkamer doet aan de gemeenteraad en het college van Zaltbommel.

Betere informatie

De gemeenteraad van Zaltbommel, ambtenaren en samenwerkingspartners moeten beter geïnformeerd worden over ondermijnende criminaliteit en moeten beter op de hoogte zijn van elkaar. De raad lijkt langs de zijlijn te staan en dient zijn positie in te nemen en zijn rol te pakken waar dat wel kan, aldus de Rekenkamer

Tweeslachtige rol van de raad

Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit in Zaltbommel is een complexe uitdaging vanwege een gebrek aan samenhangend inzicht en effectieve beleidsuitvoering. Ook is de betrokkenheid van de gemeenteraad tweeslachtig.

Bestuurders, ambtenaren en partners worstelen om een volledig beeld te krijgen van de aard en omvang van de criminaliteit, wat het ontwikkelen van gericht beleid en acties bemoeilijkt.

Bestrijding

De Rekenkamer Zaltbommel geeft vier aanbevelingen aan het college en de raad voor de (aanpak van) ondermijning:

  1. Versterk de informatiepositie op verschillende lagen, door meer ogen, oren en voelhorens in de samenleving. Regel dit goed binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, met samenwerkingspartners en inwoners. Investeer in een goede samenwerking en verlaag de beleidsdruk. Werk verder naar een duidelijke aanpak, acties en resultaten.
  2. Breng meer focus aan in het integraal veiligheidsbeleid, stel scherpere prioriteiten, maak keuzes, formuleer op resultaatgerichte doelen en stuur daarop.
  3. Verhoog en verdiep het samenhangende inzicht in de ondermijnende criminaliteit en versterk daarmee de greep.
  4. Maak de positie en rol van de raad expliciet en laat dat blijken. Ondermijning tast de integriteit van de samenleving aan. De gemeenteraad vertegenwoordigt die samenleving en is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de gemeente. De raad is daarmee bij uitstek het orgaan dat die integriteit van de samenleving moet beschermen. De raad kan daartoe kaders stellen en controleren, maar kan bovendien in zijn vertegenwoordigende rol een brug slaan tussen bestuur en samenleving.

De rekenkamer

De rekenkamer is een belangrijke hulptroep van de gemeenteraad. Klik hier om meer te lezen over vorige rekenkamerrapporten en klik hier om meer te lezen over de hulptroep.

Meer informatie

Lees hier het rapport “Over (de aanpak van) ondermijning in de gemeente Zaltbommel”.