Rekenkamer Zutphen doet aanbevelingen voor meer grip op financiën

Rekenkamer Zutphen doet aanbevelingen voor meer grip op financiën

De gemeenteraad van Zutphen heeft te weinig grip gehad op de financiële perspectieven van de gemeente. Dat concludeert de Rekenkamercommissie van de gemeente Zutphen in een vorige week maandag gepresenteerd rapport over perikelen in de periode 2017-2018. Daar zijn lessen uit te trekken voor andere gemeenteraden.

De commissie concludeerde dat drie redenen van invloed zijn geweest. Hierbij gaat het over de beschikking tot informatie, de kwaliteit van informatie en de rolinvulling. Centraal staan de openheid en controle door zowel de raad als het college. De raad heeft in 2015 al vragen gesteld naar aanleiding van mogelijke financiële tekorten. De collegeantwoorden waren hierop onvolledig en te optimistisch waardoor de raad haar controlefunctie niet kon uitvoeren. Daarnaast werden structurele uitgaven bekostigd uit reserves bedoeld voor incidentele uitgaven en lag de focus van beide instituties op de sociale ambities i.p.v. de financiële verantwoording hiervan. Bovenstaande redenen hadden aanleiding moeten zijn voor de raad om zich vast te bijten in het vraagstuk.

Aanbevelingen voor de raad

Het rapport kijkt vooruit naar hoe dit in de toekomst te voorkomen valt. Hiervoor hebben zij drie aanbevelingen gedaan. In de eerste aanbeveling stelt de commissie dat de toepassing van de Nota Financieel Beleid op basis van actuele omstandigheden moet plaatsvinden, inclusief doorontwikkeling van het risicomanagement. De raad moet in samenspraak met het college beter afspraken maken over haar controlefunctie. Dit is belangrijk omdat vanaf 2021 de raad, i.p.v. de accountant, een oordeel moet geven over de rechtmatigheid in de controleverklaring.

De tweede aanbeveling gaat over afspraken bij ‘taakuitvoering op afstand’. Van belang is dat de informatievoorziening tussen raad en college op niveau is en dat de raad hiermee actief bezig blijft. Tot slot stelt de commissie dat een goede planning & controle-cyclus ertoe leidt dat de raad haar kaderstellende en controlerende taak naar behoren kan uitvoeren. Van levensbelang is om middels een logische planning vast te leggen wat het doel van documenten is en wanneer een bepaalde informatiebehoefte nodig is.

Meer informatie

Het volledige rapport van de Rekenkamercommissie is hier te vinden.