Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp: betrek Raad actief bij burgerparticipatie

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp: betrek Raad actief bij burgerparticipatie

De gemeenteraad van Leiderdorp moet zich het gras niet van onder de voeten laten maaien als het gaat om burgerparticipatie. Ze laat belangrijke beslissingen vaak over aan het college en betrekt zichzelf weinig tijdens het proces.

De plaatselijke rekenkamercommissie constateerde dit aan de hand van het onderzoek naar sturing en toezien op burgerparticipatie. Deze commissie ziet een andere, actievere rol voor de gemeenteraad. Door als gemeenteraad vooraf doelen te stellen en op te nemen in bijvoorbeeld een participatienota, kan de kwaliteit van de burgerparticipatie in de gemeente verbeteren. Wel moet de raad dan ook betrokken zijn bij burgers zelf. Om de kwaliteit van participatietrajecten te verhogen, moet ook duidelijk zijn waar de raad op stuurt en waar zij ondersteuning van het college en de ambtelijke ondersteuning kan gebruiken. De rekenkamercommissie geeft nog twee concrete aanbevelingen: inzicht versterken en ervaringen bespreken.

Participatie-expert

Er zijn verschillende manieren waarop invulling aan burgerparticipatie kan worden gegeven. Om duidelijk te krijgen welke manier het best aansluit op de wensen van de raad, is het van belang om inzicht te krijgen in deze wensen. Daarnaast is het voor de raad handig om zich te laten informeren over welke participatiemogelijkheden er zijn. Een participatie-expert kan hierbij helpen. Ook kan deze expert de ambities van verschillende partijen binnen de raad overzichtelijk helpen maken en de raad adviseren in welke mogelijkheden van burgerparticipatie aansluiten op de mogelijkheden en wensen van de gemeenteraad.

Ervaringen delen

Hoewel het goed is om de afspraken en mogelijkheden met betrekking tot burgerparticipatie vast te leggen, betekent dit niet dat het een gedane zaak is. Meerdere momenten om ervaringen te bespreken en werkwijzen te verfijnen zorgen ervoor dat de kwaliteit van participatie niet tijdelijk verhoogd wordt, maar verhoogd blijft. Een routine voor feedback waarin de raad, het college, de organisatie en bewoners ervaringen kunnen delen is cruciaal.  Alleen zo creëert de gemeenteraad ruimte om verder te ontwikkelen en afspraken, waar nodig, te herijken. Op 6 maart 2023 zal het onderzoek in de gemeenteraad van Leiderdorp worden besproken.

Meer informatie

Het gehele rapport van de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp kunt u hier vinden

De nieuwe rekenkamer

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die begin dit jaar van kracht is gegaan, mogen raadsleden geen onderdeel meer uitmaken van de rekenkamer. De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 (externe) leden. Zij zullen vóór 1 januari 2024 opnieuw door de raad benoemd moeten worden.

Om raden en rekenkamers te helpen bij de transitie, en te komen tot een nieuwe rekenkamer is er een handig stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer” opgesteld.

Het stappenplan helpt alle gemeenteraden om tot de nieuwe rekenkamer te komen waarbij een sterke verbinding tussen raad en rekenkamer het uitgangspunt is. U vindt het stappenplan hier.

De Rekenkamer

Dit artikel is een aflevering in een serie over Rekenkamerrapporten die aanbevelingen en adviezen geven aan de gemeenteraad. Eerder zijn o.a. verschenen:

Voor meer artikelen uit deze reeks kunt u ook de themapagina Rekenkamer bezoeken.