U bent hier

Rekenkamercommissies: Risicomanagement ook taak van de raad

Gemeenteraden zijn vaak te afwachtend als het gaat om gemeentelijke risicomanagement. De Rekenkamercommissies Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel adviseren de raad daarom een proactieve rol aan te nemen. Zicht op risico's en keuze welke risico's de gemeente wil lopen, is een belangrijke taak van de raad, vinden de rekenkamercommissies.

De ambitieuze en actieve raad formuleert aan het begin van een raadsperiode, in lijn met coalitieakkoorden, aandachtsgebieden waar er potentiële (financiële) risico’s kunnen ontstaan. Gedacht kan worden aan het risicobeheer rondom IT-veiligheid of integriteit rondom financiële vraagstukken.

Door vooraf mee te denken, kan de raad een meer onderdeel worden van het beleid. Naast het betrekken van de raad, wordt er ook verwacht dat de raad actief medebepaald. De commissies raden aan om daarvoor gebruik te maken van de accountant.

Betrokken raad, beter beleid

Voorwaarde om de raad meer te betrekken is het opnemen van een risicoparagraaf in rapportages over de mogelijke risico’s. Door een overzichtelijke pagina aan de rapportages toe te voegen, krijgen raadsleden de mogelijkheid een actieve houding aan te nemen zonder de leeslast immens te verhogen.

Risicomanagement mag niet het feestje zijn van (interne) controllers. Het moet deel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat vraagt een betrokkenheid vanuit de raad, maar ook de mogelijkheid om meer betrokken te worden.

Een gestructureerde aanpak, waarbij alle belanghebbenden op een planmatige wijze betrokken worden, is cruciaal voor het opnemen van risicomanagement in de dagelijkse praktijk, aldus de Rekenkamercommissies.

Meer informatie

De Rekenkamercommissies van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel doen de aanbevelingen in een onderzoek naar het management rondom risico’s in beide gemeenten, om deze in de toekomst te kunnen voorkomen.

Het gehele onderzoek ‘Risico’s, ze horen erbij. Management van risico’s (gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel)’ is hier te vinden.

Op 24 november wordt de Goudvink voor het beste rekenkamerrapport van 2023 uitgereikt. Het rapport van de commissies is één van de genomineerden.

Ook genomineerd: het rekenkamerrapport van de Rekenkamer Amersfoort, over de aanpak van ondermijning, en het onderzoek naar de openbare ruimte van de Rekenkamercommissie Ede.

Om raden te helpen in het actief deelnemen aan het beleid rondom risicobeheersing, is er een handreiking opgesteld