Rekenkamers & Integriteit - 23 januari Zeist

DEN HAAG - Wat verwacht u als raadslid van uw rekenkamer als het gaat om onderzoek naar integriteit? Praat mee op donderdagmiddag 23 januari van 14.00 tot 16.15 in het gemeentehuis van Zeist.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.Nu, heeft afgelopen jaar met medewerking van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) een onderzoek laten uitvoeren naar de rol die rekenkamers spelen bij signalering en beleidsontwikkeling op integriteitsgebied. Dit onderzoek is uitgevoerd door Petra Habets Advies & Ontwikkeling.

Uit deze verkenning blijkt dat de opvattingen of integriteit wel of niet tot het domein van de lokale rekenkamerfunctie behoort behoorlijk uiteenlopen. Anderzijds bestaat bij gemeentebestuurders de behoefte om meer accent te leggen op de borging van integriteit om zo incidenten te voorkomen en weerbaar te zijn tegen vermeende integriteitskwesties. Investeren in een gedeelde opvatting is daarom nodig. In de verkenning stond de mening van rekenkamers en rekenkamercommissies zelf centraal. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat bij rekenkamers zelf behoefte bestaat aan discussie over de rol van rekenkamers en integriteit.

Raadslid.Nu wil de dialoog verbreden door het organiseren van een rondetafelconferentie waarin rekenkamers zelf in debat gaan met raadsleden en griers over de do’s en de don’ts van rekenkameronderzoek naar integriteit. Centraal staat de vraag wanneer en in welke vorm rekenkamers wel onderzoek naar integriteit kunnen doen en wanneer rekenkameronderzoekals instrument minder geschikt lijkt.

Aanmelden
Wij nodigen u daarom van harte uit deel te nemen aan deze rondetafel. Aanmelden kan door het sturen van een mail naar integriteit@petrahabets.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.