Rien Fraanje: 'Gemeenten moeten zonder fluit en grensrechters een wedstrijd leiden'

Rien Fraanje: 'Gemeenten moeten zonder fluit en grensrechters een wedstrijd leiden'

Er wordt veel gesproken over de vraag of gemeenten wel of niet in staat zijn om de gedecentraliseerde taken wel of niet goed uit te kunnen voeren. Volgens secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur Rien Franje is deze vraag niet zo relevant.

Eerst moet de vraag gesteld worden of de randvoorwaarden goed genoeg zijn voor gemeenten om de taken uit te kunnen voeren. In de afgelopen jaren is hier onvoldoende aandacht voor geweest door 'ondoordachte taaktoewijzingen en gebrekkige organisatie'.

Frappant

Er zijn teveel taken gedecentraliseerd waar meteen impliciet werd gezegd dat gemeenten moesten samenwerken om deze taken uit te voeren. Fraanje stelt dat gemeenten door deze aanpak niet kúnnen voldoen aan de rechtstatelijke basisvereisten van controle, verantwoording en besluitvorming. Hij vindt het daarnaast frappant dat deze gedecentraliseerde taken niet zijn neergelegd bij de provincie. Zij kunnen de taken oppakken waar gemeenten onvoldoende voor geëquipeerd zijn. 

Uit de hand

‘’De wijze waarop we nu taken toedelen aan gemeenten is alsof we tegen een scheidsrechter zeggen: Je moet een belangrijke wedstrijd leiden, zonder dat we hem een fluit, gele en rode kaart en grensrechters meegeven. En als naderhand blijkt dat de wedstrijd volledig uit de hand is gelopen en door fouten van de scheidsrechter oneerlijk is verlopen zeggen: we maken ons zorgen of scheidsrechters hun taak wel aankunnen", zegt Franje.

Dit is het derde artikel in een reeks over de controlerende rol van de raad op basis van bijdragen van wetenschappers aan de bundel Controle als Democratische Waarde

Teruglezen

De eerdere afleveringen die verschenen in deze serie over de conrolerende rol van de raad:

Marieke van Genugten: 'Doelen niet van bovenaf bepalen'

Klaartje Peters: 'De gemeenteraad als waakhond'

Meer informatie

- Decentralisatie verzwakt rol en positie raadsleden