Risico decentralisaties: verval van lokale democratie?

DEN HAAG – Minister Plasterk is vanuit de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de risico’s van de decentralisaties. De commissie voor Binnenlandse Zaken debatteert met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het overhevelen van taken van de rijksoverheid naar gemeenten.

Gerard Schouw (D66) waarschuwt bijvoorbeeld voor het verval van de lokale democratie, door de toenemende groei van Gemeenschappelijke Regelingen. 

Kansen en risico’s
                  
De Kamer heeft nog veel vragen over de mogelijke risico’s van de decentralisatie. Een van de aanleidingen hiervoor was  een rapportage van het Centraal Planbureau (CPB). Daarin worden zowel de kansen als de risico’s van decentralisatie van het sociale domein beschreven. Volgens het CPB is er winst te behalen door het concentreren van taken, combineren van budgetten, maximale aansluiting van individuele behoeften aan ondersteuning en het intensief stimuleren van actieve deelname aan de maatschappij. Het CPB vreest dat er verschillen ontstaan tussen gemeenten op het gebied van de kwaliteit en het niveau van de voorzieningen.

De rekenkamers van de vier grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg) waarschuwden vorige week al dat deze steden niet klaar waren voor de transitie van de Jeugdzorg. Zie ook: http://www.raadslid.nu/content/gemeenteraden-niet-klaar-voor-jeugzorg

Gemeenschappelijke regelingen        
Gerard Schouw ziet een ander risico, wat hij verwoordt als een gevaar voor de lokale democratie. Schouw op Twitter: Debat decentralisaties. Omvang gemeenschappelijke regelingen groeit als kool. Lokale democratie lekt weg. Hoe blijft gemeenteraad aan zet?”

Gemeenteraad is hoogste bestuursorgaan

Raadslid.Nu waarschuwt voor de bovenstaande ontwikkeling en wijst daarom de gemeenteraden op hun functie als hoogste bestuursorgaan. Wees actief, houd het College bij de les en eis – desnoods – te allen tijde geïnformeerd te worden. Een sterke gemeenteraad is de basis van een goedwerkende lokale democratie. Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een  sterke en krachtige positie van gemeenteraden en maakt zich zodoende sterk voor de lokale democratie.