Rol van de raad bij burgerinitiatieven

Rol van de raad bij burgerinitiatieven

ASSEN -  Een bewonersbedrijf dat een school heeft overgenomen in Emmen, wijkbewoners in Tilburg die aandeelhouder kunnen worden van het buurthuis of inwoners uit Breda die invloed krijgen op de begroting. Het zijn enkele voorbeelden van burgerkracht en burgerinitiatieven waar raadsleden over vertelden tijdens de Raadsacademie van Raadslid.Nu in Assen die in het teken stond van kennisoverdracht en bewustwording.

Raadsleden moeten kaderstellen, faciliteren, verbinden en controleren om zo goed mogelijk om te gaan met initiatieven van burgers. Dit stond centraal in de workshop Raadslid & Burgerkracht tijdens de Raadsacademie.

Rol van de Raad
Guido Enthoven, directeur van het IMI en onderzoeker van het rapport Raadslid & Burgerkracht, stelde dat er voor de gemeenteraad negen rollen zijn weggelegd bij Burgerkracht:
1) Kaders stellen voor het participatiebeleid;
2) Controleren: het college aanspreken;
3) Budget vrijmaken, bijvoorbeeld voor een startsubsidie;
4) Luisteren en verbinden;
5) Wegnemen van belemmeringen;
6) Mensen mobiliseren en nieuwe groepen betrekken;
7) Borgen van het algemeen belang en de democratische waarden;
8) Dwarsverbanden organiseren;
9) Op je handen zitten: durven om los te laten.

Volgens de aanwezige raadsleden is het belangrijk om een participatiebeleid te maken als gemeente om zo met name nieuwe ideeën te enthousiasmeren. Raadslid Theunis Reedijk uit Utrechtse Heuvelrug stelde dat je daarnaast als gemeente ondersteuning moet geven, omdat initiatieven anders een grote kans hebben om te mislukken.

Wie meer wil weten over hoe je als raadslid om kan gaan met initiatieven van burgers, kan het rapport ‘Raadslid en Burgerkracht’ lezen. Hierin staan tips en adviezen over hoe als gemeenteraad te reageren. Het rapport is te lezen via deze link.

Participatieladder
Volgens het rapport ‘Kansrijk maar Kwetsbaar’ kan de participatieladder worden uitgebreid met een nieuwe trede, omdat controle en evaluatie ontbreekt aan de achterkant van het proces. De aangepaste participatieladder geeft dan ruimte voor burgers om ook deel te nemen aan de achterkant van het beleidsproces. Inwoners kunnen zo een rol hebben om met raadsleden de controlerende rol in te vullen.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 september 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!