Rotterdams voorbeeld voor controle op samenwerking

Rotterdams voorbeeld voor controle op samenwerking

Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en publieke en private rechtspersonen. Om de raad te ondersteunen bij de controle van deze samenwerkingen heeft de gemeente Rotterdam een afwegingskader ontwikkeld. Hiermee kan de raad evenwichtig debatteren over het aangaan, vormgeven, onderhouden en eventueel beëindigen van de samenwerkingsrelatie met een partij.

Met het groeiende aantal samenwerkingen wat de gemeente aangaat, groeit ook de moeite die de raad heeft bij de controle van deze samenwerkingen. Er zijn verschillende tools waarmee de raad ondersteund kan worden in de controle. Het Afwegingskader van de gemeente Rotterdam is hier een voorbeeld van.

Stappenplan

Door middel van een stappenplan wordt de rol van de gemeente bij de samenwerking inzichtelijk gemaakt voor de raad. Hiermee kan de raad doeltreffend debatteren over het eventuele aangaan, vormgeven, onderhouden of beëindigen van een samenwerkingsverband. Er zijn een aantal stappen waar de raad naar moet kijken bij het beoordelen van een samenwerkingsverband. Dit begint bij het publieke belang. Wanneer dit publieke belang er niet is zijn de rest van de stappen overbodig.

Vervolgens is de borging van de samenwerking van belang, vooral de borging door wet- en regelgeving en/of een subsidie. Ook de borging van de publieke taken zijn hierbij van belang. De vraag die hierbij gesteld moet worden is: zijn de publieke taken goed te borgen door uitbesteding in een samenwerkingsverband? Tot slot is het van belang om na te denken of er redenen zijn om niet tot uitbesteding van de publieke taak over te gaan.

Greep op het ongrijpbare

Om de raad te ondersteunen bij het krijgen van grip op samenwerkende vormen van bestuur heeft de Universiteit van Twente in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een handreiking opgesteld: ‘’Greep op het ongrijpbare’’. In deze handreiking staan voorbeelden uit o.a. Rotterdam, Venlo, Den Haag en Amersfoort. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hoopt met deze handreiking gemeenteraden meer grip te geven op het verplaatste bestuur. De handreiking is te vinden via deze link.