Rotterdamse proef voor raadsleden op terugkeergarantie naar baan

Rotterdamse proef voor raadsleden op terugkeergarantie naar baan

Het raadslidmaatschap moet aantrekkelijker, ook voor medewerkers uit het bedrijfsleven. Daarom start Rotterdam een proef zodat raadsleden uit bedrijven meer zekerheid hebben dat zij na hun raadslidmaatschap terug kunnen keren in hun betaalde baan. “Ik ben trots op dit initiatief om het raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken voor mensen uit het bedrijfsleven”, zegt demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk.

Het initiatief om de kansen op meer raadsleden te vergroten uit het bedrijfsleven is genomen door de voorzitter van de Rotterdamse gemeenteraad, burgemeester Ahmed Aboutaleb en raadsgriffier Han van Midden. ‘Het is niet meer van deze tijd dat er geen nazorg wordt geboden wanneer raadsleden stoppen. Wij merken bovendien dat het voor raadsleden die scherp van de tongriem zijn gesneden vaak zeer moeilijk is om na hun raadslidmaatschap een betaalde baan te vinden. Er is daarom goede begeleiding naar een betaalde baan nodig”, aldus burgemeester Aboutaleb op het seminar dat maandagmorgen in Rotterdam werd gehouden onder de titel “Op waarde geschat. Naar een sterke positie van het raadslid.”

Grote projecten

Volgens de Rotterdamse burgemeester is het belangrijk dat er meer raadsleden uit het bedrijfsleven in de raad komen. De Rotterdamse raad beslist over grote vraagstukken en projecten, zoals Hart van Zuid en Feyenoord City, waar honderden miljoenen mee gemoeid zijn. “De raad als lekenbestuur moet sterk zijn qua kennis en kunde om zich goed voor te bereiden op dit soort dossiers”, aldus Aboutaleb.

Om het raadslidmaatschap van medewerkers uit het bedrijfsleven te stimuleren, is er door de Rotterdamse burgemeester en griffier een intentieverklaring gemaakt met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Rotterdamse bedrijfsleven over betere randvoorwaarden voor het raadslidmaatschap:

  1. Rotterdamse werkgevers geven een inkomens- en pensioengarantie indien een werknemer uit hun bedrijven wordt beëdigd als raadslid;
  2. Rotterdamse werkgevers bieden de garantie dat na afloop van het raadslidmaatschap de oorspronkelijke omvang van de functie in het bedrijf wordt hersteld (terugkeergarantie);
  3. Het ministerie van BZK streeft ernaar het mogelijk te maken dat leden van een enquêtecommissie een bijzondere toelage krijgen vanwege de extra werklast;
  4. Het ministerie van BZK streeft ernaar het mogelijk te maken dat raadsleden die na hun aftreden geen uitzicht hebben op werk, tijdens het raadslidmaatschap ten laste van de gemeente begeleid kunnen worden van werk naar werk.

Terugkeergarantie

Een peiling tijdens het seminar leverde volop bijval van de aanwezige raadsleden voor het invoeren van een terugkeergarantie en pensioengarantie. “Ik was raadslid, Statenlid en Eerste Kamerlid. Als ik het op mijn persoon betrek, heb ik een pensioen van 87 euro per maand terwijl de collega’s die doorgegaan zijn met hun gewone werk een pensioen hebben van meer dan 700 euro per maand”, aldus voormalig raadslid Ronald Sorensen. Een VVD-raadslid uit Rijswijk was een van de weinige die zich tegen de stelling ‘Werknemers die in de raad komen, moeten zekerheden krijgen zoals inkomens-, pensioen- en terugkeergarantie’. “Ik vrees dat het raadslidmaatschap dan een keuze wordt vanwege financiele redenen in plaats van een keuze uit overtuiging.”

Zonder last of ruggespraak

Volgens de Rotterdamse raadsvoorzitter is het initiatief voor de proef niet genomen om meer lobbyisten vanuit het bedrijfsleven in de raad te hebben. “Het uitgangspunt is en blijft: alle raadsleden werken zonder last of ruggespraak”. Volgens Job Dura, bestuurslid van de Club Rotterdam kan dit initiatief er voor zorgen dat “de politieke besluitvorming efficienter en pragmatischer wordt”. Bovendien hoopt hij dat “het imago van het raadslidmaatschap” door deze nieuwe randvoorwaarden worden vergroot.

Betere randvoorwaarden is volgens griffier Van Midden nodig omdat “steeds meer raadsleden klagen over hoe ze het raadswerk moeten combineren met hun gewone werk en gezin. Bovendien krijgen raadsleden hier maar voor twee dagen betaald en meestal zijn zij drie dagen of meer bezig met hun raadswerk”.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Mark den Boer onderstreepte dat het creeren van goede randvoorwaarden erg belangrijk is. “Dit initiatief sluit bij dat uitgangspunt fantastisch aan en we voeren daarom graag het gesprek over hoe we dit ook in de rest van het land onder de aandacht kunnen brengen.”