Ruim vier op de tien nieuwe raadsleden in 2022

Ruim vier op de tien nieuwe raadsleden in 2022

Van de raadsleden in de nieuwe gemeenteraden is over het geheel genomen 44,3 procent nieuw. Koggenland, Brummen en Tubbergen tellen verhoudingsgewijs de meeste nieuw aangetreden raadsleden. In deze gemeenten is maar liefst driekwart (74 procent) van de raadsleden nieuwkomer. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Noord-Holland is de provincie die verhoudingsgewijs het meeste nieuwe raadsleden telt (47 procent). Hekkensluiter is de provincie Zeeland, waar 39 procent van de onlangs gekozen raadsleden vers is aangetreden.

In absolute zin zijn 8.237 raadsleden geïnstalleerd, waarvan 3.649 raadsleden nieuw in de raad zijn. In 2018 bedroeg het percentage nieuwe raadsleden bijna 43 procent en in 2014 lag het percentage nieuwkomers daar een fractie onder. In vergelijking met de raadsverkiezingen van 2014 en 2018 laat 2022 zien dat het aantal nieuwe raadsleden verder stijgt richting vijftig procent van de raadsleden. 

Gemeenten met het hoogste percentage nieuwe raadsleden          

1. Brummen       74% 
2. Koggenland   74%
3. Tubbergen     74% 
4. Dongen          67%
5. Duiven           67%

Gemeenten met het laagste percentage nieuwe raadsleden

1. Eemnes           23%
2. Woerden         23%
3. Reimerswaal   21%
4. Steenbergen   21%
5. Boekel              20%

Recordhouder

Recordhouder wat betreft het percentage nieuwkomers blijft Lisse waar in 2014 bijna 79 procent van de raadsleden nieuw aantrad in de gemeenteraad. 

Gemeentegrootte

Naar gemeentegrootte gemeten is het percentage nieuwe raadsleden gemiddeld het hoogst in de grootste gemeenten. In 333 gemeenten zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Van de 13,6 miljoen kiesgerechtigden hebben zich 54.994 kandidaten (1 op 25) verkiesbaar gesteld. Bij één gemeente (Stein) kromp het aantal zetels en bij 26 gemeenten steeg dit juist.

Voor het onderzoek is geput uit openbare databronnen van de CBS, de Kiesraad. Daarnaast is uitvoerig webresearch verricht door de Vereniging voor Raadsleden, waarbij gebruik is gemaakt van media, gemeentelijke websites en raadsinformatiesystemen.

Meer informatie

Klik hier voor het hele onderzoek Nieuwe Raadsleden 2022, dat een overzicht biedt van het aantal nieuwe raadsleden per provincie, per gemeente, per gemeentegrootte en ook de vergelijkende cijfers laat zien met de onderzoeken naar nieuwe raadsleden in 2018 en 2014.