Ruimer verlof voor een goede gemeenteraad

Ruimer verlof voor een goede gemeenteraad

Raadsleden zijn gedreven in hun werk en willen graag een bijdrage leveren aan de samenleving. Toch krijgen ze daar vaak weinig waardering voor, ondanks de hoge werkdruk en de geringe ondersteuning. Met een verlofregeling voor raadsleden vang je twee vliegen in één klap, stelt Mark den Boer van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

Gemeenteraadslid zijn, is niet iets dat je er zomaar even bij doet. Gemiddeld zijn raadsleden zo’n 16 à 20 uur per week kwijt aan hun taak als volksvertegenwoordiger. Ruim de helft heeft daarnaast ook nog een fulltime baan. En daar schuurt het. 

Burgerschapsverlof

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Mark den Boer pleit voor het instellen van ‘burgerschapsverlof’: ‘’Iedereen moet het recht en de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor de samenleving. Naast een vergoeding hoort daar ook een regeling bij die mensen de mogelijkheid biedt om verlof van werk op te nemen. Dit bestaat in Nederland al voor ambtenaren en bijvoorbeeld in Amerika als je in een burgerjury plaatsneemt. Een verlofregeling verlaagt de drempel om je in te zetten voor de raad. Daarmee krijg je meer en betere kandidaten: twee vliegen in één klap”, aldus Den Boer in een reactie op het onderzoek dat de vereniging in samenwerking met de NOS heeft gehouden onder raadsleden en dat vandaag is gepresenteerd. 

Eervol ambt

Raadsleden zijn overwegend positief over het raadslidmaatschap, blijkt uit het onderzoek van NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 87% van de raadsleden is blij met wat ze hebben bereikt in de afgelopen vier jaar. Het bereiken van resultaten op het gebied van de decentralisaties, leefbaarheid, armoede en minimabeleid, duurzaamheid en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners worden als meest positief bereikte doelen van de afgelopen jaren genoemd. Voor 26 % is het raadslidmaatschap achteraf tegengevallen. 75% van de raadsleden geeft aan door te willen als raadslid na de verkiezingen. 

Te weinig expertise en kwaliteit in de raad

Toch zijn er kanttekeningen te maken volgens de raadsleden. Eén van de meest genoemde negatieve aspecten van het raadslidmaatschap is het niveau van de gemeenteraad. 36 % van de raadsleden vindt dat er in hun gemeenteraad onvoldoende kwaliteit en expertise in huis is om het raadswerk goed uit te voeren. Meer scholing en betere ondersteuning is dan ook wenselijk, vindt Den Boer: “Raadsleden moeten keuzes maken en de tijd goed verdelen. Het is zonde als raadsleden veel tijd kwijt zijn aan technische details. Een goede griffie en rekenkamer kunnen een hoop werk uit handen nemen.’’ 

Meer waardering voor het werk

Dat het raadslidmaatschap een eervol ambt is, wordt door veel raadsleden benadrukt. Maar waardering voor het raadswerk blijft vaak uit, menen de raadsleden. Niet alleen is de helft van de raadsleden voor een hogere vergoeding, de gemeenteraad zou ook meer (positieve) aandacht mogen krijgen in de lokale media. Het beeld wat inwoners hebben van raadsleden is te vaak negatief. 

Stoppen vanwege werkdruk

Van de raadsleden die er na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 mee stoppen, geeft 42 % aan dat te doen vanwege de hoge werkdruk. De raadsleden geven kandidaat-raadsleden dan ook mee om het raadslidmaatschap niet te onderschatten. Wees selectief in je onderwerpen en focus je op de hoofdlijnen is het meest genoemde advies. Ook blijft het inlezen, informeren en contact houden met de inwoners onverminderd belangrijk. 

Lees HIER (pdf) het hele onderzoek terug.