Samen een leefbare en bereikbare stad creëren

Samen een leefbare en bereikbare stad creëren

Een leefbare en bereikbare stad waarin mensen geholpen worden om op een makkelijk manier de juiste keuze te maken. Dat is wat de meeste gemeenten zullen nastreven. “Om dat echt te kunnen bewerkstelligen, is het belangrijk om stedelijke ontwikkeling en mobiliteit tegelijkertijd te bekijken”, zeggen Robert Jan ter Kuile, Director Future of Mobility, en Lennert Middelkoop, Partner Real Estate bij Deloitte. “Mobiliteit staat niet los van de energietransitie of de woonopgave. Bekijk je het samen, dan is het geen probleem maar een kans.”

Kaders formuleren

“Raadsleden krijgen mobiliteit vaak losstaand en als een probleem aangereikt. Maar wanneer je je realiseert dat mobiliteit niet losstaat van de energietransitie en de woonopgave, dan kun je het ook positief zien”, aldus Middelkoop. “Inzetten op duurzame mobiliteit en elektrificatie is goed. Maar er moet ook stroom op de laadpalen komen. Hebben de netbeheerders dan geen ruimte meer, dan houdt het natuurlijk op. De energietransitie is daarmee een-op-een de mobiliteitstransitie. En wordt er een nieuwe wijk ingetekend? Dan moet er ook nagedacht worden over de bereikbaarheid ervan. Doe je dat niet goed, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de congestie en luchtkwaliteit. Raadsleden staan dan ook voor een grote uitdaging. Hoe zorg je er immers voor dat je goed geïnformeerd bent? Hoe leer je de samenhang te zien? Hoe geef je de juiste kaders mee? Mobiliteit is een wereld die weinig mensen kennen en dat kan voor te veel focus op details in regelgeving leiden. Het is daarom belangrijk om de kaders abstract te formuleren.”

Samen creatief zijn

“Mobiliteit is een onderwerp dat gezamenlijk aangepakt moet worden”, aldus Ter Kuile. “Laat je goed informeren tijdens expertmeetings en organiseer werkbezoeken. Leer de spanningsvelden beter te begrijpen door ov-bedrijven, taxibedrijven of nieuwe mobiliteitsbedrijven zoals de deelscooteraanbieders of stepaanbieders te spreken. Zij hebben vaak een unieke kijk op de mogelijkheden van de stad. Bespreek met hen wat logische kaders zijn en wat de impact kan zijn.” “Mobiliteit moet breder getrokken worden. Zo zijn gemeentebegrotingen vaak nog sectoraal ingericht”, zegt Middelkoop. “Maar een mobiliteitsbudget werkt niet, een duurzaam mobiliteitspotje of een potje voor een duurzaam stationsgebied wel. Dan wordt er naast mobiliteit ook economie, buitenruimte en wonen bij betrokken. Het dwingt om integraal te werken. Mobiliteit wordt nog te vaak traditioneel ingestoken, net zoals vastgoed. Maar kijk ook eens samen naar experimenteerruimte. Laat bijvoorbeeld pakjesbezorgers een minidistributiecentrum krijgen in fietsenstallingen in de stad. Daar is immers maar al te vaak loze ruimte. Of denk aan het stapelen van mobiliteit met andere functies in een gebouw. Kortom, durf samen creatief te zijn.”

Meer informatie

Voor (nieuwe) raadsleden is kennispartner Deloitte in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een campagne gestart over onderwerpen die raadsleden aanspreken. Experts geven hun visie op hoe raadsleden succesvol grip kunnen krijgen en houden op hun raadswerk. Klik op deze link om op de hoogte gehouden te worden en klik hier voor de publicatie ‘Samen een leefbare en bereikbare stad creëren' dat onderdeel van de campagne is.