Samen optrekken buiten de politieke arena

Samen optrekken buiten de politieke arena

Raadsleden, collegeleden, en ambtenaren voeren samen in de dorpen in de gemeente Molenwaard de gesprekken over zorg, participatie en ondersteuning. Dat is een bewuste keuze van de raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren van Molenwaard, zo vertelde raadslid Mark den Boer, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, op het raadsledencongres in Den Bosch.

Door samen op te trekken om op locatie in de dorpen van de fusiegemeente Molenwaard in gesprek te gaan, krijgen de raadsleden, wethouders en ambtenaren een beter beeld en gevoel van hoe de inwoners last, voordeel of pijn hebben bij de uitvoering van de nieuwe taken voor zorg, participatie en ondersteuning.

De eerste vergadering heeft plaatsgevonden in het Huis van de Waard. Een Huis van de Waard is een huiskamerproject voor inwoners die daar samen kunnen komen om te praten, een spelletje spelen, maar ook langs kunnen komen met een hulpvraag. Voor de vergadering werd daar ook samen gekookt en gegeten, waardoor er in de dorpen op locatie het gesprek met elkaar wordt aangegaan.

Politiek bedrijven

Het kenmerkende van het samen optrekken in Molenwaard buiten de politieke arena is dat er uitwisseling van kennis en het delen van informatie plaatsvindt. Politiek wordt er niet bedreven, zo vertelde Den Boer in zijn openingsgesprek van het Raadsledencongres. Hij eindigde zijn speech daarom met de stelling: er moet geen politiek worden bedreven over de decentralisaties. Dit was voer voor debat en na kort overleg in de zaal werd er door 83 procent oneens gestemd.