Samen staan we sterk, ook in 2012!

Raadslid.Nu heeft in 2011 niet stilgezeten. Een geslaagd jaarcongres, interessante regiobijeenkomsten over de nieuwe politiewet, de lancering van de competentietool voor raadsleden... Ook zaten we weer regelmatig aan tafel bij onder andere de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In het nieuwe jaar gaan we op dezelfde voet verder. Ook in 2012 willen we weer een jaarcongres organiseren, gaan we de competentietool doorontwikkelen en gaan we werken aan de ondersteuning van raadsleden in hun werkgeversrol van de griffie en de taak van de gemeenteraad bij het beoordelen van het functioneren van de burgemeester. Het voornemen van het kabinet om de gemeenteraden te verkleinen is een onderwerp waar Raadslid.Nu in 2012 specifiek aandacht aan zal besteden. Wij zullen daar de raadsleden en de leden van de vereniging nadrukkelijk bij betrekken.

Ook in 2012 zullen wij uw belangen behartigen, zorgen voor ontmoeting en netwerkmogelijkheden en ervoor zorgen dat u uw vaardigheden verder kunt ontwikkelen. Samen staan we sterk, ook in 2012!