Samen werken aan een weerbaar openbaar bestuur

Samen werken aan een weerbaar openbaar bestuur

Ondermijning en integriteit zijn hete hangijzers binnen de lokale politiek. Het was een belangrijk onderwerp in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Ook in deze nieuwe raadsperiode is er volop aandacht voor een weerbaar openbaar bestuur. Om deze aandacht kracht bij te zetten tekent de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op 5 april samen met 27 andere partners de intentieverklaring ‘Netwerk Weerbaar Bestuur’.

‘’Helaas hebben ook raadsleden te maken met intimidatie, agressie en geweld. Daar moeten we met z’n allen een vuist tegen maken. Dat kunnen we niet alleen als vereniging. Daarom is het goed dat we op dit thema met zoveel partijen samen gaan uitspreken daar werk van te gaan maken,’’ aldus Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In de Monitor Integriteit en Veiligheid 2016 geeft 27% van de politieke ambtsdragers aan te maken te hebben gehad met agressie en geweld. 9% geeft aan dat agressie en geweld invloed heeft op hun besluitvorming. Dit onderstreept het belang van een weerbaar openbaar bestuur. In de intentieverklaring spreken alle partners uit dat zij zich ten volle willen inspannen in het streven naar een weerbaar bestuur.

Niet meer, maar effectiever

De ondertekenaars van de intentieverklaring hebben individueel al veel instrumenten en handreikingen gepubliceerd waarmee raadsleden geholpen zijn. Het doel van de intentieverklaring is dan ook niet om nieuwe instrumenten te ontwikkelen, maar vooral om deze door te ontwikkelen en effectiever in te zetten. De ondertekenaars zullen jaarlijks hun prioriteiten voor het komende jaar bepalen en hun activiteiten hierop gezamenlijk afstemmen.

Volledige intentieverklaring

Wanneer u wilt zien wat het ‘Netwerk Weerbaar Bestuur’ precies inhoudt of welke organisaties deelnemen kunt u de volledige intentieverklaring hier vinden: ‘Intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur’.