Samenspel met raads- en Statenleden kan beter

Samenspel met raads- en Statenleden kan beter

OVERIJSSEL- Één op de drie bestuurders in Overijssel vindt dat het samenspel tussen volksvertegenwoordigers, zowel raads- en Statenleden, bestuur en ambtelijke organisatie nog beter kan worden toegerust op de veranderende rol van de overheid. Vooral het samenspel tussen volksvertegenwoordiging en bestuur moet beter worden afgestemd op de snel veranderende samenleving. Dit blijkt uit een peiling dat in de provincie Overijssel onder haar bestuurders is afgenomen.

Bijna 40% van de bestuurders in Overijssel is van mening dat het samenspel tussen volksvertegenwoordigers, bestuur en ambtelijke organisatie op dit moment voldoende is afgestemd op de veranderende rol van de overheid.  Één op de drie vindt dat dit samenspel nog beter kan. Vooral de samenwerking tussen de volksvertegenwoordiging en het bestuur kan beter: ruim driekwart (77%) van de bestuurders geeft dit aan. Meer dan de helft (56%) van de bestuurders geeft aan dat ook verandering in het samenspel met de ambtelijke organisatie noodzakelijk is. Bestuurders uit de provincie Overijssel geven hierbij wel aan dat al stappen in de goede richting zijn gezet, met name in de samenwerking met de ambtelijke organisatie

In de onderstaande figuur zijn de meningen van bestuurders over het samenspel tussen volksvertegenwoordigers en bestuur en tussen bestuur en ambtelijke organisatie in procenten weergegeven.

Politiek en bestuur meer richten op samenleving
De ruim driekwart van de bestuurders die vinden dat in het licht van de veranderende rol van de overheid in de samenleving het samenspel met de politiek moet veranderen, noemen naast het vergroten van kennis drie belangrijke veranderingen, namelijk: meer (pro)actieve houding en gedrag van bestuur en volksvertegenwoor­digers naar samenleving, scherpere rolverdeling volksvertegenwoordiging en bestuur en tot slot meer samen optrekken in belang samenleving.

Meer informatie
De stellingen van de bestuurders uit Overijssel zijn afkomstig uit een serie van vier peilingen genaamd ‘bestuurlijke drukte’. In deze peilingen werd gevraagd naar de beleving van bestuurlijke drukte en interbestuurlijk toezicht door bestuurders. In de laatste peiling is tevens gevraagd naar het bestuurlijk-ambtelijk samenspel in relatie tot de veranderende samenleving. U vindt de resultaten uit deze laatste peiling hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 november 2016. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!