Samenwerken of toch herindelen? Aanmelden kan nog!

DEN HAAG – De grote vraag in het verkiezingsjaar 2014 voor raadsleden is: meer (regionaal) samenwerken of toch herindelen? Komende maandag, 13 januari, houdt Raadslid.Nu over dit lastige dilemma een bijeenkomst in Gouda. Aarzel niet en schrijf snel in via deze link.

Raadslid.Nu presenteert in de bijeenkomst in Gouda de uitkomsten van een landelijke enquête onder alle raadsleden over meer samenwerken, beter samenwerken en de wenselijkheid en noodzakelijkheid van herindeling. De uitkomsten zullen van commentaar worden voorzien door onder meer prof. Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur van de Universiteit Twente.

Start verkiezingscampagne

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan (vooral) raadsleden – van grote en kleine gemeenten - met elkaar in debat over nut en noodzaak van regionaal samenwerken, de wenselijkheid van herindeling en de controle en toezicht door de raad op regionaal bestuur. Tevens komt de kwaliteit van de raad en de vraag of de gemeenteraad nog een rol van betekenis heeft aan de orde. De bijeenkomst is de officiële aftrap van Raadslid.Nu op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Huis van de Stad

Het seminar samenwerken van Raadslid.Nu begint om 19.30 uur op maandag 13 januari 2014 in het Huis van de Stad in Gouda, naast het station Gouda. Debat en discussie wordt afgerond om 22 uur.

Inschrijven kan nog steeds via deze link.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.