Samenwerking met BMC voor versterken lokale democratie

Samenwerking met BMC voor versterken lokale democratie

De lokale democratie versterken is het belangrijkste doel van de voortgezette samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met kennispartner BMC.

De samenwerking is er daarbij op gericht dat de kennis en expertise van BMC raadsleden en gemeenteraden helpt hun werk beter te doen. Tegelijkertijd moet de samenwerking er toe leiden dat de ervaringen en inzichten van raadsleden beter in het vizier komen van BMC.

Marjolein Verhallen, Managing Partner Bestuur en Organisatie van BMC, en Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben vandaag een zogeheten kennispartnerovereenkomst getekend voor een wederzijdse samenwerking tot eind 2026.

Verhallen: “Met plezier vervolgen we onze samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor de komende jaren. We kijken ernaar uit om onze kennis en ervaring te delen om zo samen de lokale democratie te versterken.”

Bestuurlijke vraagstukken

“De samenwerking met BMC is voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zinvol en nuttig vanwege de enorme kennis van BMC over de meest uiteenlopende bestuurlijke vraagstukken. Het is goed dat deze expertise ook beschikbaar komt voor raadsleden zodat de rol en de positie van de raad verder versterkt kan worden”, aldus voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Bijeenkomsten

Voor raadsleden staan er een vijftal interessante bijeenkomsten gepland tot en met de lente van volgend jaar. Deze bijeenkomsten gaan over de Omgevingswet en Burgerparticipatie, de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord, gemeentefinanciën, gezag en weerbaarheid en over de invloed op regionale samenwerking. De eerste bijeenkomst in deze serie vindt plaats op 22 april in Nijmegen. 

Onderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden biedt jonge medewerkers van BMC de gelegenheid om in stageplekken relevant onderzoek te doen om zo de wereld van beleidsadvies dichter in contact te brengen met de wereld van raad en raadsleden. De enorme hoeveelheid kennis die BMC in huis heeft over de werking van gemeentelijke bestuurlijke en ambtelijke processen wordt ook ingezet om mee te denken over de opleidingsprogramma’s van raadsleden en het ontwikkelen van leerlijnen voor raadsleden. Zo wordt bekeken hoe en op welke wijze resultaatgericht werken van raadsleden kan worden versterkt.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkt met kennispartners zoals BMC samen om ten behoeve van raad en raadsleden kennis en vaardigheden voor het raadswerk te versterken en te verrijken. De eerste kennispartnerrelatie met BMC is in 2023 gesloten en krijgt een vervolg in een driejarige samenwerkingsovereenkomst.

BMC: Hoogwaardig advies en implementatie met daadkracht

BMC is in 1987 is opgericht vanuit de overtuiging dat de bedrijfsvoering binnen de overheid kon worden verbeterd. BMC- partners in verbetering - is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd adviesbureau dat samen met opdrachtgevers veel bijzondere verbeterpraktijken heeft ontwikkeld.

Als bureau draagt BMC bij aan het realiseren van effectieve en krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector waarbij het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, leerling en cliënt centraal staat. Daarbij onderscheid BMC zich door hoogwaardig advies en onderzoek te koppelen aan implementatie met daadkracht.

BMC verzorgt onder meer de ondersteuning in het project voor het versterken van de samenwerking van de driehoek (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) in het lokaal bestuur. Voor meer informatie over BMC klik hier.